• 8 345 52 345
  • info@sakiaivsb.lt

Naujienos

2014.06.02
Tarptautinės vaikų gynimo dienos proga vyriausiasis respublikos specialistas vaikų sveikatos klausimais Vytautas Usonis – apie mažųjų gyventojų sveikatą

igebes1822.jpgVaikas – labiausiai pažeidžiama ir pati savęs negalinti apsaugoti visuomenės dalis. Vykdant vaikų sveikatos stiprinimo, ligų profilaktikos bei efektyvaus gydymo užtikrinimo politiką, būtina atsižvelgti į vieną pagrindinių vaiko teisių – teisę į kokybišką sveikatos apsaugą, kurią vaikams garantuoja Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija. Europos sveikatos politikos dokumento „Sveikata visiems XXI amžiuje“ vienas iš tikslų „iki 2020 m. pagerinti visų regionų naujagimių, kūdikių, ikimokyklinio amžiaus vaikų sveikatą, užtikrinant sveiką gyvenimo pradžią“. Atkreiptinas dėmesys, kad vaikas – nėra mažas suaugęs, priklausomai nuo amžiaus tarpsnio, jo vystymuisi ir sveikatos priežiūrai reikalingos skirtingos intervencijos.

Sveikatos stiprinimas ir teisingumas sveikatos priežiūroje turi prasidėti nėštumo metu ir pirmaisiais gyvenimo metais. Sveikas vaikas geriau mokosi. Sveikatos stiprinimo politika labai svarbi siekiant kuo geresnės visuomenės sveikatos, sveikatos raštingumo didinimo ir patogaus pasirinkimo (sveikai gyventi turi būti patogiau).

Vaikų sveikatai gerinti svarbus visuomenės ir asmens sveikatos sektorių sinergija bei tarpsektorinis bendradarbiavimas (su socialinės, švietimo, aplinkos apsaugos bei transporto sektoriais).

Saugi ir tinkama aplinka gali turėti didelį poveikį vaikų sveikatai ir vystymuisi. Reikia naujo požiūrio ir strategijos, kad užkirsti kelią aplinkos teršimui. Su aplinkos tarša ir cheminių medžiagų naudojimu siejamos lėtinės neinfekcinės ligos (alergija, bronchinė astma ir kt.). Ekosistemų pažeidimas, maisto pramonės industrializacija, netinkama mityba, fizinio aktyvumo stoka – tai faktoriai, prisidedantys prie sergamumo ir mirtingumo didėjimo. Mirtys dėl sužalojimų ar kitų nelaimingų atsitikimų aplinkoje yra priskiriamos prie išvengiamų mirčių. Svarbu daug investuoti į priemones, mažinančias traumatizmą, didinančias tėvų ir vaikų socialinę atsakomybę už save ir artimuosius.

Vaikų elgesiui didelę reikšmę turi šeima, ugdymo įstaiga, žiniasklaida ir internetas. Vis dėlto tėvų elgesys yra vienas iš svarbiausių veiksnių, pvz. rūkančių tėvų vaikai bus labiau linkę rūkyti, o nutukę vaikai dažniausiai auga nutukusių tėvų šeimoje. Ne tik tėvų elgesys yra svarbus sveikatos apsaugai. Žiniasklaidos poveikis, įteigiant, kad sveikai gyventi yra madinga, turi didelę įtaką vaikų apsisprendimui rizikuoti (ar ne) savo sveikata. Vaikystėje ir paauglystėje nutukimas yra kompleksinis sutrikimas. Jo paplitimas susijęs su industrializacija bei gyvenimo būdo pokyčiais. Nutukimo problemą tik 10 proc. įtakoja endokrinopatijos, hipotalaminis nutukimas, genetiniai sindromai, likusius 90 proc. sąlygoja fizinio aktyvumo sumažėjimas, pasyvi gyvensena, sėdimas darbas, didėjanti urbanizacija.

Didelė dalis vaikų ligų ir mirčių gali būti išvengiamos, naudojant nebrangias ir efektyvias priemones, tokias kaip įvairių sveikatos sutrikimų (pvz. mažakraujystės, rachito ir kt) profilaktika ir vakcinų skiepijimas.

Pirminė sveikatos priežiūra – kertinė vaikų sveikatos priežiūros dalis. Pabrėžtina, kad pagrindinis vaikų pirminės sveikatos priežiūros tikslas – ne ligų gydymas, bet sveiko vaiko auginimas. Šiam tikslui pasiekti būtina užtikrinti pirminės vaikų sveikatos pagalbos prieinamumą bei kokybę. Tėvams turi būti sudarytos sąlygos pasirinkti pirminio lygio įstaigos tipą – šeimos gydytojo ar gydytojo pediatro. Kai kuriose šalyse tėvai negali pasirinkti, pvz. Jungtinėje karalystėje PSP vykdo tik šeimos gydytojai, Italijoje – tik pediatrai, o Vokietijoje galima pasirinkti arba šeimos gydytojo arba gydytojo pediatro komandą. Lietuvoje siekiame sugražinti vaikų ligų gydytojus į pirminę grandį ir užtikrinti visavertį šeimos gydytojų ir vaikų ligų gydytojų bendradarbiavimą vaikų sveikatos labui.

Įvairios šalys taiko skirtingas intervencijas, kad pagerinti motinų ir vaikų profilaktinių tikrinimų (skryningo) kokybę pirminiame sveikatos priežiūros lygyje. Rekomenduoja reguliariai tikrinti vaikus dėl raidos sutrikimų, psichikos sveikatos, regėjimo, klausos problemų, mažakraujystės, tuberkuliozės, hipertenzijos, nutukimo, narkotinių medžiagų naudojimo, lytiškai plintančių ligų. Svarbu įtvirtinti strateginę nuostatą: vaikų amžiuje dedami sveikatos ir sveiko gyvenimo būdo pagrindai, kurie turės įtakos asmens sveikatai visą gyvenimą. Siekiama gerinti personalo kvalifikaciją, vykdyti mokymus, didinti tėvų sveikatos raštingumą, gerinti medicininių dokumentų ir elektroninių įrašų kokybę.

Integruota sveikatos priežiūra vaikams – naujas vaikų sveikatos priežiūros modelis Europoje. Skatinama pereiti nuo į lygius suskirstytos, orientuotos į ligą, prie vientisos, apimančios sveikatos ir aplinkos veiksnių visumą, sveikatos priežiūros, siekiant glaudesnio bendradarbiavimo tarp pirminio, antrinio ir tretinio lygio ASPĮ bei skirtingų sektorių.

SAM informacija


Atgal

Mūsų draugai