• 8 345 52 345
  • info@sakiaivsb.lt

Sveikatos statistika

2013.10.29
Kuprinių svėrimo akcija Šakių rajono savivaldybės mokyklose 2013 metais

Rugsėjo mėnesį Šakių rajono savivaldybės visuomenės biuro specialistai rajono mokyklose vykdė kuprinių svėrimo akciją, kurioje dalyvavo 2-3 ir 5–6 klasių moksleiviai. Iš viso pasvertos 892 kuprinės: antros klasės moksleivių- 198, trečios klasės-192, penktos-246 ir 266 šeštos klasės (žr. 1 pav.).

Statistika.png
1 pav. Dalyvių pasiskirstymas pagal tikslinę grupę (abs. skč., proc.)

Antros klasės mergaičių kuprinių svoris iki 10 proc. mokinio svorio- sudarė 49 proc., berniukų- 58 proc. Nuo 10 iki 15 proc. mokinio svorio: mergaičių- 47 proc., berniukų- 39 proc. Virš 15 proc. mokinio svorio: mergaičių- 4 proc., berniukų- 3 proc.
Apibendrinti duomenys parodė, kad net 53 proc. mūsų rajono antros klasės moksleivių nešioja jų svorį atitinkančias kuprines (žr. 2 pav.).

Statistika_1.png
2 pav. 2 klasės mokinių kuprinių svorio pasiskirstymas (proc.)

Trečios klasės moksleivių kuprinių svoris iki 10 proc. mokinio svorio- sudarė 64 proc.(123 moksleiviai). Nuo 10 iki 15 proc. mokinio svorio- 35 proc.(67 moksleiviai). Ir virš 15 proc. mokinio svorio- 1 proc.(2 moksleiviai) (žr. 3 pav.).

Statistika_2.png
3 pav. 3 klasės mokinių kuprinių svorio pasiskirstymas (proc.)

Penktos klasės moksleivių kuprinių svoris iki 10 proc. mokinio svorio- sudarė 71 proc.(176 moksleiviai). Nuo 10 iki 15 proc. mokinio svorio- 26 proc.(63 moksleiviai). Ir virš 15 proc. mokinio svorio- 3 proc.(7 moksleiviai) (žr. 4 pav.).

Statistika_3.png
4 pav. 5 klasės mokinių kuprinių svorio pasiskirstymas (proc.)

Šeštos klasės moksleivių kuprinių svoris iki 10 proc. mokinio svorio- sudarė 85 proc.(227 moksleiviai). Nuo 10 iki 15 proc. mokinio svorio- 15 proc.(39 moksleiviai) (žr. 5 pav.).

Statistika_4.png
5 pav. 6 klasės mokinių kuprinių svorio pasiskirstymas (proc.)

Apibendrinti duomenys parodė, kad net 70 proc. mūsų rajono moksleivių nešioja jų svorį atitinkančias kuprines.
Pagal Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas, mokinio kuprinės svoris turi būti ne didesnis kaip 10 procentų mokinio kūno masės, tai optimalus svoris.
Kuprinių svoriai nuo 10 iki 15 proc. mokinio svorio rasti- 28 proc. svertų moksleivių. Daugiau kaip 15 proc. mokinio svorio sverianti kuprinė, žalinga augančiam jaunam organizmui, nustatyta 2 proc. svertų moksleivių (žr. 6 pav.). Kaip pagrindines per sunkios kuprinės priežastis sveikatos specialistai įvardija: visos savaitės knygų nešiojimąsi, pamokų tvarkaraščių nežinojimą, įsigytą higienos normų neatitinkančią daugiau kaip kilogramą sveriančią kuprinę.


Statistika_5.png
6 pav. Mokinių kuprinių masės pasiskirstymas pagal PSO rekomendacijas (rekomenduojama ne daugiau 10 proc. kūno masės)

Atliekant tyrimą buvo renkami duomenys ne tik apie kuprinių svorį, bet ir apie kuprinių nešiojimo būdą bei kuprinių tipą: ar kuprinė su vienu diržu, ar su dviem diržais, ar su rankena, ar turi atšvaitus, yra saugi ir patogi dėvėti. Taip pat buvo skaičiuojamas vadovėlių ir pratybų sąsiuvinių svorio pasiskirstymas.

Visi antros ir trečios klasės moksleiviai nešioja kuprines su dviem diržais. Tik 1 proc. mūsų rajono penktokų ir 2 proc. šeštokų dėvi kuprinę su vienu diržu. Net 13 proc. penktos klasės moksleivių ir 15 proc. šeštokų nešioja kuprines su rankena. Netolygus svorio pasiskirstymas įtakoja taisyklingos laikysenos formavimąsi. Atlikus apklausą net 44 moksleiviai atsakė, kad kuprinė su knygomis jiems per sunki. Nors daug rašoma ir kalbama, kaip svarbu būti matomu ypač tamsiu paros metu, bet vis dar kai kurių moksleivių kuprinės neturėjo jokių šviesą atspindinčių priemonių.

Visuomenės sveikatos specialistė Jurgita Kairytė-DaniūnienėAtgal

Mūsų draugai