• 8 345 52 345
  • info@sakiaivsb.lt

Sveikatos statistika

2014.04.08
Traumos ir nelaimingi atsitikimai Šakių r. sav. 2012 m.

Nelaimingus atsitikimus, apsinuodijimus ir traumas galima vadinti Lietuvos nacionaline nelaime, nes mirtingumas nuo jų, lyginant su kitomis Europos šalimis, yra labai aukštas. Mirties priežasčių struktūroje nelaimingi atsitikimai ir traumos užima trečiąją vietą po širdies kraujagyslių ligų bei piktybinių navikų ir pirmąją vietą pagal vaikų ir jaunimo mirtingumą. Darbingo amžiaus žmonės nukenčia dėl nelaimingų atsitikimų darbe. Daugiausia nelaimių įvyksta statybose, elektros, dujų ir vandens tiekimo, transporto, sandėliavimo, ryšių įmonėse. Vyresnio amžiaus žmonės dažniau pargriūva ar nukrenta. Traumų, apsinuodijimų ir kitų išorinių padarinių skaičius, Šakių rajone didėja, 2012 m. siekė 88,28/1000 gyv. (1 pav.) Norint išvengti nelaimingų atsitikimų, svarbiausia yra stengtis užbėgti jiems už akių. Traumų tikimybę padidina alkoholio ar kitų svaigalų vartojimas, vyresnio amžiaus asmenims – ilgai veikiančių benzodiazepinų vartojimas.

Untitled_36.jpg
1 pav. Traumos, apsinuodijimai ir kiti išorinių priežasčių padariniai Šakių rajone ir Lietuvoje 2012 m. (1000 gyv.)
Šaltinis: HISIC

Higienos instituto sveikatos informacijos centro duomenimis, 2012 m. Šakių rajone buvo užregistruotos 8 829 traumos, apsinuodijimai ir kiti išorinių priežasčių padariniai. Daugiausia buvo užregistruota galvos sužalojimų (14,41/1000 gyv.), pečių lanko ir rankos sužalojimų (9,04/1000 gyv.), kojų lūžimų (7,59/1000 gyv.). (2 pav.).
Asmenų, kuriems užregistruoti galvos sužalojimai, pagausėjo nuo 12,62/1000 gyv. 2011 m. iki 14,41/1000 gyv. 2012 m. Dažniau galvos traumas patyrė vyrai (17,85/1000 gyv.) negu moterys (11,335/1000 gyv.).
Asmenų, kuriems užregistruoti kojų lūžiai, sumažėjo nuo 7,83/1000 gyv. 2011 m. iki 7,59/1000 gyv. 2012 m. Dažniausiai kojos lūžta 65 m. amžiaus ir vyresniems asmenims (8,88/1000 gyv.) bei vyrams (9,36/1000 gyv.).
Šakių rajono savivaldybėje padaugėjo šlaunikaulio lūžių nuo 1,70/1000 gyv. 2011 m. iki 2,01/1000 gyv. 2012 m. Dažniausiai šlaunikauliai lūžta 65 m. ir vyresnio amžiaus žmonėms – 6,171000 gyv. Moterims šlaunikauliai lūžta dažniau, negu vyrams, atitinkamai 2,20/1000 gyv. ir 1,80/1000 gyv. Pagrindinė tos priežastis – hormonų apykaitos sutrikimai, kaulų tankis ypač dramatiškai keičiasi moterims menopauzės metu.
Terminių ir cheminių nudegimų skaičius nuo 2011 m. (2,13/1000 gyv.) iki 2012 m. (1,67/1000 gyv.) mažėjo. Terminiai ir cheminiai nudegimai dažnesni tarp vyrų negu moterų (2012 m. atitinkamai 1,87/1000 gyv. ir 1,49/1000 gyv.).
Taip pat mažėjo apsinuodijimų skaičius 100 000 gyv. nuo. 1,45 2011 m. iki 1,19 2012 m. Dažniausiai apsinuodija 0 – 17 m. amžiaus asmenys (1,94/1000 gyv.). Vyrai apsinuodija dažniau nei moterys, atitinkamai 1,33/1000 gyv. ir 1,07/1000 gyv.

Untitled_37.jpg
2 pav. Traumų, apsinuodijimų ir kitų išorinių priežasčių padarinių skaičius 1000 gyventojų pagal rūšis Šakių rajone 2008 – 2012 m.
Šaltinis: HISIC

Dažniausiai traumas patyrė 18-44 m. amžiaus asmenys– 110,87/1000 gyv. (3 pav.) Traumos dažnesnės tarp vyrų (123,9/1000 gyv.) negu tarp moterų (82,76/1000 gyv.).

Untitled_38.jpg
3 pav. Skirtingo amžiaus asmenų, kuriems užregistruota trauma, paplitimas Šakių rajone 2008 – 2012 m.
Šaltinis: HISIC

Visuomenės sveikatos specialistė Jurgita Kairytė-Daniūnienė

Atgal

Mūsų draugai