• 8 345 52 345
  • info@sakiaivsb.lt

Sveikatos statistika

2018.01.24
Psichotropinių medžiagų projektas “Aš galiu” Kidulių pagrindinėje mokykloje

Šakių raj. Kidulių pagrindinėje mokykloje jau ketvirti metai iš eilės vykdomas projektas „Aš galiu“, kurio tikslas supažindinti moksleivius su psichotropinių medžiagų vartojimo pavojais, suteikiant jiems kuo daugiau informacijos apie žalingą šių medžiagų poveikį (visuomenės sveikatos specialistės J. Kairytės-Daniūnienės, bendruomenės pareigūnės A. Mockevičiūtės, psichologės A. Jakavičienės, gydytojo V. Balčiūno bei A. Šiukštos paskaitos bei pranešimai). Taip pat moksleiviai  buvo įtraukiami į įvairius užsiėmimus pamokų metu, bei po jų: vykimas į JKSC baseiną, Šakių rajono įžymių vietų lankymas bei įvairūs užsiėmimai siekiant skatinti moksleivių užimtumą.

2017 metais buvo atlikta moksleivių apklausa, kurios tikslas- išsiaiškinti mokinių požiūrį į psichotropines medžiagas bei jų vartojimą. Apklausti 6-10 klasių moksleiviai. Viso apklausoje dalyvavo 58 mokiniai 12-17 metų amžiaus. Tai sudaro 86,6% visų mokykloje besimokančių 12-17 metų amžiaus vaikų. Didesnę apklaustųjų dalį sudaro berniukai- 46,3%, mergaitės- 40,3%.

Apklausos metu sužinota, kad:

1. Per visą savo gyvenimą nerūkė daugiau nei du dešimtadaliai vaikų, per pastarąsias 30 dienų- daugiau nei trys dešimtadaliai. Tačiau daugiau nei vienas dešimtadalis vaikų bandė rūkyti 30 ir daugiau dienų ir apie vieną dešimtadalį vaikų- 1-2 dienas.

2. Keturi dešimtadaliai vaikų visai nerūko. Tačiau puse dešimtadalio vaikų rūko kiekvieną dieną, iš jų daugiausiai berniukai.

3. Beveik trys dešimtadaliai vaikų per visą savo gyvenimą niekada negėrė, o per pastarąsias 30 dienų negėrė keturi dešimtadaliai respondentų. Per visą savo gyvenimą 1-2 dienas gėrė beveik du dešimtadaliai vaikų, vienodai tiek mergaičių, tiek berniukų tarpe.

4. Dažniausiai mokiniai renkasi šampaną ir silpnus alkoholinius gėrimus (sidrą, „Mix“, „Fizz“, kokteilius su alkoholiu), trečioje vietoje lieka alus bei likeris.

Tiek mergaitės tiek berniukai dažniau vartoja šampaną ir silpnus alkoholinius gėrimus (sidrą, „Mix“, „Fizz“, kokteilius su alkoholiu). Daugiau nei du dešimtadaliai berniukų retai, tačiau yra vartoję likerio, degtinės bei kitų stiprių gėrimų. Didesnė dalis vaikų yra retai, tačiau vartoję alkoholinių gėrimų.

5. Beveik du dešimtadaliai mokinių per visą savo gyvenimą buvo išgėrę tiek alkoholinių gėrimų, kad pasijustų apsvaigę. Berniukai tai darė dažniau nei mergaitės.

6. Pirmą kartą rūkiusieji (užtraukusieji daugiau nei vieną dūmą) turėjo 11 metų ar mažiau. Pirmą kartą gėrusių alkoholinių gėrimų (daugiau nei vieną gurkšnį) amžius buvo 12-14 metų; pasijuto apsvaigę nuo alkoholio 13-14 metų. Tiek berniukai, tiek mergaitės linkę anksčiau pradėti rūkyti nei vartoti alkoholinius gėrimus.

7. Yra bandžiusių rūkyti kanapes tiek per visą savo gyvenimą, tiek per pastarąsias 30 dienų. Kanapių rūkymas berniukų tarpe labiau paplitęs nei mergaičių. Pirmą kartą bandžiusių rūkyti kanapes amžius buvo įvairus: nuo 11 metų ir mažiau iki 16 metų.

8.  Jauni žmonės nelinkę vartoti stipresnių narkotinių medžiagų, tokių kaip marihuana ar hašišas.

9. Per visą savo gyvenimą elektronines cigaretes bandė rūkyti daugiau nei du dešimtadaliai vaikų, o per pastarąsias 30 dienų tai bandė daryti beveik vienas dešimtadalis vaikų. Bandymas rūkyti elektronines cigaretes  3 kartus populiaresnis berniukų tarpe.

                    Pasiūlymas: organizuojant narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevenciją, ypatingą dėmesį skirti gyvenimo įgūdžių ugdymui, nuo mažens formuoti nuostatas ir ugdyti įgūdžius, bei tokią vertybių sistemą, kuri padėtų vaikams suvokti, jog likimas priklauso nuo jo paties, kad gyventi puiku ir be narkotinių medžiagų, kad jis pajėgus atsispirti įvairioms pagundoms.

 

Visuomenės sveikatos specialistė J. Kairytė-Daniūnienė


Atgal

Mūsų draugai