• 8 345 52 345
  • info@sakiaivsb.lt

Sveikatos statistika

2015.08.26
Šakių rajono maudyklų vandens kokybė 2015 m.

Siekiant apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką, sumažinti maudyklų taršą ir prisidėti prie maudyklų vandens kokybės gerinimo Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras birželio 17 d. pradėjo vykdyti maudyklų stebėjimo programą. Pagal šią programą bus tiriami Valiulių, Ritinių, Lukšių tvenkiniai, Šakių ežeras, Šešupė ties Kudirkos Naumiesčiu, Nemuno upė ties Gelgaudiškiu. 
Lietuvos higienos normos HN 92:2007 ,,Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reglamentuoja maudyklų vandens kokybės reikalavimus, vandens kokybės rodiklių nustatymo metodus, vandens kokybės stebėseną, vertinimą ir klasifikavimą.
Maudyklų vandens kokybės vertinimas atliekamas remiantis mikrobiologiniais parametrais (žarninių enterokokų ribinis skaičius neturi viršyti 100 ksv/100 ml, žarninių lazdelių ribinis skaičius neturi viršyti 1 000 ksv/100 ml) bei fizikiniais - cheminiais ir biologiniais parametrais (paviršiaus aktyviosios medžiagos – neturi būti putų, atliekų, nuolaužų); skaidrumas, deguonies sotis tikrinami susidarius išskirtinei situacijai, kai maudyklų vanduo galėjo būti užterštas tam tikra medžiaga. Maudyklų vandens kokybės rinkinį sudaro ne mažiau 16 mėginių.
2015 m. birželio 19 d., liepos 15 d., liepos 29 d., rugpjūčio 11 d., rugpjūčio 25 d. Šakių rajono maudyklų vandens mikrobiologiniai bei fizikiniai - cheminiai ir biologiniai parametrai neviršijo leistinų ribų.

maudyklos.png
Visą lentelę rasite čia.

Be pavadinimo_61.png

Be pavadinimo_63.png

Be pavadinimo_66.png

Be pavadinimo_67.png
Visuomenės sveikatos specialistė Vilma Mažeikaitė


Atgal

Mūsų draugai