• 8 345 52 345
  • info@sakiaivsb.lt

Sveikatos statistika

2016.08.19
Šakių rajono maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatai

Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras atsižvelgdamas į į visuomenės susidomėjimą maudyklų vandens kokybe Šakių rajone, rugpjūčio pradžioje atliko tyrimą šešiuose rajono taškuose. Buvo tirti – Šakių miesto ežeras, Lukšių tvenkinys, Ritinių tvenkinys, Valiulių tvenkinys, Nemuno upė ties Gelgaudiškiu bei Šešupės upė ties Vinco Kudirkos Naumiesčiu. 
Įvertinus gautus maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatus, informuojama, kad visose tirtose maudyklose vandens kokybė atitiko Lietuvos higienos normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ tiek mikrobiologinius tiek fizikinius-cheminius ir biologinius reikalavimus. Taip pat nustatyta, kad švariausia ,audykla Šakių rajone yra Ritinių tvenkinys. Pakartotinai tyrimai bus atliekami rugpjūčio 24 d. 

h2o_tyrimas_2.png

Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro informacija


Atgal

Mūsų draugai