• 8 345 52 345
  • info@sakiaivsb.lt

Sveikatos statistika

2016.08.30
Šakių rajono maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatai

Šių metų rugpjūčio 24 d. Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro užsakymu buvo pakartotinai atlikti rajono maudyklų vandens tyrimai. Vanduo buvo tirtas penkiose maudyklose - Šakių miesto ežere, Lukšių, Ritinių, ir Valiulių tvenkiniuose, Nemuno upėje ties Gelgaudiškiu bei Šešupės upėje ties Vinco Kudirkos Naumiesčiu. 
Įvertinus gautus vandens kokybės tyrimų rezultatus pagal Lietuvos higienos normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ informuojama, kad Lukšių tvenkinyje (>150), Nemuno upėje ties Gelgaudiškiu (113) ir Šešupės upėje ties Vinco Kudirkos Naumiesčiu (110) buvo saikingai viršytos leistinos žarninių enterokokų normos – leistina norma iki 100. Taip pat Nemuno upėje (1700) ir Šešupės upėje (1300) buvo viršytos žarninių lazdelių normos – leistina norma iki 1000.
Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras rekomenduoja gyventojams nesimaudyti nurodytose maudyklose iki kol bus gauti pakartotiniai vandens tyrimai, kurie bus atlikti šių metų rugpjūčio 31 d Nacionalinėje visuomenės sveikatos laboratorijoje.

h2o_tyrimas_3.png

Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro informacija


Atgal

Mūsų draugai