• 8 345 52 345
  • info@sakiaivsb.lt

Neinfekcinės ligos ir traumos

2010.05.04
Elektromagnetinė spinduliuotė neviršija leistinų normų

Marijampolės visuomenės sveikatos centrui UAB „Tele2“ pateikė akredituotos Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos bei UAB „Akustinių tyrimų centro“ atliktus elektromagnetinio lauko stiprio matavimų protokolus. Šie matavimai buvo atliekami prie trijų bazinių stočių, esančių Šakių rajono savivaldybės teritorijoje: Slavikų k., Jankūnų k. ir Jokubonių k.

Prie Slavikų kaime esančios bazinės stoties buvo atlikta 19 matavimų: prie bokšto pagrindo, 50, 100, 150, 200, 250, 300 metrų atstumu nuo bokšto trimis antenų spinduliavimo kryptimis.

Prie Jankūnų kaime esančios bazinės stoties buvo atlikta 25 matavimai: prie bokšto pagrindo, 50, 100, 150, 200, 250, 300 metrų atstumu nuo bokšto keturiomis antenų spinduliavimo kryptimis.

Prie Jokubonių kaime esančios bazinės stoties buvo atlikta 27 matavimai: prie bokšto pagrindo, 50, 100, 150, 200, 250, 300 metrų atstumu nuo bokšto keturiomis antenų spinduliavimo kryptimis.

Įvertinus protokolų rezultatus, nustatyta, kad gauti matavimų rezultatai neviršija elektromagnetinės spinduliuotės energijos srauto tankio leistinos vertės, t.y. 10 mW/cm2, reglamentuotos Lietuvos higienos normoje HN 81:2005 „Judriojo radijo ryšio sistemų bazinės stotys“.

Aušra Balniūtė

Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja

Marijampolės visuomenės sveikatos centro informacijaAtgal

Mūsų draugai