• 8 345 52 345
  • info@sakiaivsb.lt

Apie mus

Visuomenės sveikatos priežiūra – organizacinių, teisinių, ekonominių, techninių, socialinių bei medicinos priemonių, padedančių įgyvendinti ligų ir traumų profilaktiką, išsaugoti visuomenės sveikatą bei ją stiprinti, visuma.

Nuo 2008 m. sausio 1 d. visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms savivaldybėse vykdyti steigiami savivaldybių visuomenės sveikatos biurai (Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo (Žin., 2002, Nr.56-2225; 2007, Nr.64-2455) 6 straipsnis).

Šakių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 24 d. Sprendimu Nr. T-137 sprendimu nuo 2008 m. liepos 1 d. įsteigta biudžetinė įstaiga Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.

Šakių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. Nr.T-50 sprendimu patvirtinta savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros 2009-2013 metų strategija ir savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2009-2011 metų programa.

Pagrindinis Biuro veiklos tikslas ir uždavinys – rūpintis savivaldybės visuomenės sveikata ir ją stiprinti, teikti nespecializuotas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas savivaldybės gyventojams, gerinti gyventojų sveikatos rodiklius: mažinti sergamumą, ligotumą, invalidumą, sudaryti prielaidas ilgesniam ir sveikesniam gyvenimui, įtraukti bendruomenę į sveikatinimo veiklą, mažinti socialinius netolygumus.Mūsų draugai