• 8 345 52 345
  • info@sakiaivsb.lt

Sveikatos statistika

2014.04.16
Sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais Šakių rajone 2012 m.

Psichikos sveikata – tai ne vien psichikos ligos ar sutrikimo nebuvimas. Psichinė sveikata yra neatskiriama bendrosios individo ir visuomenės sveikatos dalis. Geros psichinės sveikatos individai sukuria gerą psichikos sveikatą turinčią bendruomenę ir visuomenę. Lietuva pasižymi itin prastais psichikos sveikatos rodikliais. Lietuvoje yra vienas didžiausių pasaulyje savižudybių rodiklis, aukšti su prievarta susiję rodikliai (žmogžudystės ir kiti nusikaltimai, patyčių tarp vaikų dažnumas), didelis girtavimo ir priklausomybės nuo alkoholio paplitimas, daugėja ypač tarp vaikų ir paauglių, kitų priklausomybių.
Šakių rajone asmenų, sergančių psichikos ir elgesio sutrikimais, skaičius 2012 m. (24,31/1000 gyv.), lyginant su 2010 m. (24,48/1000 gyv.), nežymiai sumažėjo (1 pav.). Labiausiai psichikos ir elgesio sutrikimai paplitę tarp 65 m. ir vyresnio amžiaus žmonių – 42,92/1000 gyv. (2 pav.). Moterys psichikos ir elgesio sutrikimais serga dažniau negu vyrai (atitinkamai 29,71/1000 gyv. ir 18,25/1000 gyv.). Šakių rajone sergamumas psichikos ir elgesio ligomis didesnis nei Lietuvoje (24,09/1000 gyv.). Didžiausias sergamumas Respublikoje Akmenės r. (37,19/1000 gyv.), mažiausias- Molėtų rajone (10,14/1000 gyv.). Psichikos sutrikimų priežasčių daug ir jos įvairios – tai genetiniai, biologiniai, psichologiniai ir socialiniai veiksniai.

Untitled_68.jpg
1 pav. Sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais 1000 gyv. Šakių rajone ir Lietuvoje 2008 – 2012 m.
Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras

Untitled_69.jpg
2 pav. Skirtingo amžiaus asmenų sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais 1000 gyv. Šakių rajone 2008 – 2012 m.
Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras

Asmenų, sergančių demencija ir Alzheimerio liga, skaičius išaugo nuo 2,46/1000 gyv. (2008 m.) iki 6,11/1000 gyv. (2012 m.) (3 pav.). Didžiausias sergamumas 2012 m. Lietuvoje yra Akmenės rajone (7,91/1000 gyv.), mažiausias- Molėtų rajone (0,19/1000 gyv.), Šakių rajonas- trečioje vietoje. Labiausiai šie sutrikimai paplitę tarp 65 m. ir vyresnio amžiaus asmenų – 27,71/1000 gyv. Dažniau serga moterys (8,05/1000 gyv.) negu vyrai (3,94/1000 gyv.).
Šiuo metu nėra jokių patikimų įrodymų, kurie teigtų, kad kokia nors priemonė gali užkirsti kelią šiai ligai (arba rezultatai būna prieštaringi). Atrodo, pradinės stadijos riziką padidina hipertenzija, cukrinis diabetas, rūkymas ir panašūs širdies ir kraujagyslių ligų rizikos veiksniai. Asmenys, užsiiminėjantys intelektine veikla (skaitymas, kryžiažodžių sprendimas, stalo žaidimai) turi mažesnę tikimybę susirgti.

Untitled_70.jpg
3 pav. Sergamumas demencija ir Alzheimerio liga 1000 gyv. Šakių rajone ir Lietuvoje 2008 – 2012 m.
Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras

Sergamumas šizofrenija Šakių rajone nežymiai auga, 2011 m. jis siekė 0,30/1000 gyv, 2012 m. – 0,37/1000 gyv. (4 pav.). Tačiau lieka mažesnis nei Lietuvoje (0,40/1000 gyv.). Labiausiai šizofrenija paplitusi 18-44 m. ir 45–64 m. amžiaus grupėse – sergamumas vienodas 0,47/1000 gyv. Moterys (0,41/1000 gyv.) serga dažniau negu vyrai (0,33/1000 gyv.). Šizofrenijos priežastys – genetiniai, aplinkos (gyvenimas mieste riziką padidina dvigubai), prenataliniai (hipoksija, infekcija ar stresas) veiksniai, narkotikų vartojimas. Ankstyvosios prevencijos veiksmingumas neįrodytas.

Untitled_71.jpg
4 pav. Sergamumas šizofrenija 1000 gyv. Šakių rajone ir Lietuvoje 2008 – 2012 m.
Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras

Sergamumas nuotaikos sutrikimais Šakių rajone auga nuo 2,26/1000 gyv. 2008 m. iki 3,15/1000 gyv. 2012 m. (5 pav.). Lietuvoje šios ligos paplitimas didesnis (3,91/1000 gyv.). Dažniausiai sergama 45-64 m. amžiaus grupėje (4,30/1000 gyv.). Moterys (4,53/1000 gyv.) serga dažniau nei vyrai (1,60/1000 gyv.).
Svarbiausias nuotaikos sutrikimų bruožas yra pakitusi nuotaika. Nuotaikos sutrikimus paprastai lydi sutrikimai kitose bendravimo sferose (pvz.: motyvacija, darbingumas, bendravimas ir t.t.). Nors skiriami įvairūs nuotaikos sutrikimų tipai (depresija, manija, bipolinis sutrikimas ir kt.), daugeliu atvejų sutrikimų simptomai yra persipynę, todėl tiksliai klasifikuoti nuotaikos sutrikimus yra sunku.
Kuo daugiau kalbėsime apie sveikatą, pozityviuosius psichikos sveikatos veiksnius, tuo daugiau prisidėsime ir prie to, kad žmonės, kurie turi nuotaikos problemų ateitų pagalbos, suprastų savo sunkumus. Švietėjiška veikla padeda visuomenei geriau suprasti tiek sutrikimą, tiek sveikatą. Tai mažina atstūmimą, stigmatizaciją ir atskirtį.

Untitled_72.jpg
5 pav. Sergamumas nuotaikos sutrikimais 1000 gyv. Šakių rajone ir Lietuvoje 2008 – 2012 m.
Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras

Sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais vartojant alkoholį 2012 m. Šakių rajone sumažėjo (0,69/1000 gyv.) lyginant su 2011 metais (0,83/1000 gyv.), tačiau išlieka nežymiai didesnis už Lietuvos (0,65/1000 gyv.) (6 pav.). Didžiausias sergamumas registruojamas 18-44 m. amžiaus grupėje (1,23/1000 gyv.). Dažniau serga vyrai (1,13/1000 gyv.) nei moterys (0,29/1000 gyv.). Respublikoje daugiausia susirgimų registruota Zarasų r. (3,97/1000 gyv.), mažiausia- Neringoje (susirgimų neregistruota) ir Kauno r. (0,12/1000 gyv.).

Untitled_73.jpg
6 pav. Sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais vartojant alkoholį 1000 gyv. Šakių rajone ir Lietuvoje 2008 – 2012 m.
Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras

Sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais vartojant psichoaktyviąsias medžiagas 2012 m. sumažėjo (susirgimų neregistruota), lyginant su 2008 m. (0,08/1000 gyv.) ir yra mažesnis nei Lietuvoje (0,07/1000 gyv.) (7 pav.). 2012 m. Susirgimų neregistruota visose amžiaus grupėse. Didžiausias sergamumas Respublikoje registruojamas Visagine (0,55/1000 gyv.).

Untitled_74.jpg
7 pav. Sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais vartojant psichoaktyviąsias m-gas 1000 gyv. Šakių rajone ir Lietuvoje 2008 – 2012 m.
Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras

Visuomenės sveikatos specialistė Jurgita Kairytė-Daniūnienė


Atgal

Mūsų draugai