• 8 345 52 345
  • info@sakiaivsb.lt

Naujienos

2019.07.26
Šakių rajono maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatai

Šių metų. liepos 22 d. pakartotinai ištirtos dvi Šakių rajono maudyklos –Šešupės upė ties Kudirkos Naumiesčiui ir Valiulių tvenkinys. Įvertinus  gautus maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatus nustatyta kad abiejose maudyklose vandens kokybė atitiko Lietuvos higienos normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“  mikrobiologinius parametrus.

Parengė visuomenės sveikatos specialistė Indrė Biemolt


Atgal

Mūsų draugai