• 8 345 52 345
  • info@sakiaivsb.lt

Naujienos

2021.12.31
Informacinis-metodinis leidinys „Intervizijos metodo panaudojimas sveikatos mokymui“

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro (SMLPC) Sveikatos mokymo skyriaus specialistai parengė leidinį „Intervizijos metodo panaudojimas sveikatos mokymui“ skirtą visuomenės sveikatos specialistams dirbantiems su jaunimu, socialiniams darbuotojams ir pedagogams, neformaliojo švietimo specialistams, kultūros darbuotojams, edukologams, ir kt. Intervizijos metodą galima naudoti įvairiose veiklose: kasdieniame darbe, vietiniuose ir tarptautiniuose seminaruose, mokymuose, jaunimo iniciatyvų, pertraukų, netgi pamokų metu, nes tai padeda jauniems žmonėms įgyti svarbaus patyrimo. Naudojant šį metodą galima efektyviau parinkti darbo metodus ir nuosekliau bei geriau organizuoti mokymosi procesą. Leidinys publikuojamas SMLPC interneto svetainės „Metodinė medžiaga − Sveikatos mokymas“ skiltyje.

 

SMLPC informacija


Atgal

Mūsų draugai