• 8 345 52 345
  • info@sakiaivsb.lt

Sveikatos statistika

2014.04.07
Šakių raj. savivaldybės gyventojų socialinė-ekonominė būklė 2012 m.

Lietuvos statistikos departamentas, siekdamas įvertinti gyventojų užimtumą, atlieka gyventojų užimtumo tyrimus. Apklausiami 15 m. ir vyresni gyventojai, kurie tiriamąją savaitę ne trumpiau kaip valandą yra dirbę bet kokį darbą, už kurį gavo darbo užmokestį ar iš kurio turėjo pelno, taip pat gyventojai, kurie tiriamąją savaitę sirgo, atostogavo, nedirbo dėl prastovų, augino vaikus iki 3 metų, tai yra nebuvo nutraukę oficialių ryšių su darboviete.
Gyventojų užimtumo tyrimo duomenimis, 2011 m. Lietuvoje dirbo 1253,6 tūkst. Gyventojų, Marijampolės apskrityje- 59,6 tūkst., Šakių rajone- 10,0 tūkst. 2012 m. Užimtųjų skaičius šalyje siekė 1275,7 tūkst. gyventojų, apskrityje- 56,3 tūkst., rajone- 10,2 tūkst.
Marijampolės apskrityje nuo 2009 m. gyventojų užimtumo lygis mažėjo. Tuo tarpu Šakių rajone 2009 m. gyventojų užimtumo lygis buvo didžiausias (12,3 tūkst.). Ir ženkliai kritęs 2010 m. (9,7 tūkst.), 2011 m. vėl pradėjo augti (1 pav).

Untitled_22.jpg
1 pav. Gyventojų užimtumo tyrimo duomenys Šakių r. ir Marijampolės r.
Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės

Registruotų bedarbių skaičius Šakių rajone 2012 m. palyginti su 2011 m. išliko toks pat (2,5 tūkst. asmenų). Lietuvoje šis skaičius 2012 m. palyginti su 2011 m. mažėjo 30,3 tūkst. Daugiausiai bedarbių Šakių rajone, kaip ir Lietuvoje, registruota 2010 m.- 2,8 tūkst. (2 pav.).

Untitled_23.jpg
2 pav. Registruotų bedarbių skaičius Šakių rajone, Marijampolės rajone ir Lietuvoje
Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės

Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykio (procentais) kitimas Šakių rajono savivaldybėje, Marijampolės apskrityje bei Lietuvoje 2009- 2012 m. pavaizduotas 3 pav.

Untitled_24.jpg
3 pav. 2009-2012 m. registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis, proc.
Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės

Lietuvoje stebimas socialinės rizikos šeimų skaičiaus sumažėjimas (2010 m. – 10 904, 2011 m. – 10 608, 2012 m.- 10389). Socialinės rizikos šeimų skaičius per 2010–2012 m. laikotarpį Šakių rajone sumažėjo nuo 232 iki 210. Socialinės rizikos šeimų mažėja jau treti metai iš eilės, į sąrašą poros patenka tada, kai netinkamai prižiūri savo vaikus, girtauja. Tada tėvams laikinai apribojamos teisės į vaikus ir šie atsiduria globos įstaigose. Dalis tokių vaikų grįžta į savo šeimas. Jeigu tėvai ir toliau atžalų neprižiūri, vaikų jie netenka visam laikui. Tokiu atveju šeimos paprasčiausiai išbraukiamos iš socialinės rizikos šeimų sąrašo.
Lietuvoje taip pat mažėja vaikų skaičius socialinės rizikos šeimose (2010 m.- 23 335, 2011 m.- 22 073, 2012 m.- 21 303). Vaikų skaičius socialinės rizikos šeimose per 2010-2012 m. laikotarpį Šakių rajone sumažėjo nuo 539 iki 438.
Lyginant su 2010 metais, santuokų skaičius 1000-čiui gyventojų išaugo nuo 5,7/1000 gyv. iki 6,89/1000 gyv.(2012 m.). Santuokų skaičius 1000-čiui gyventojų Šakių rajone 2012 m. buvo didesnis negu Lietuvoje (6,89/1000 gyv.) bei Marijampolės apskrityje (6,71/1000 gyv.) (4 pav.).

Untitled_25.jpg
4 pav. 2008-2012 m. santuokų skaičius 1000- čiui gyventojų Šakių rajone
Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras

Ištuokų skaičius 1000-iui gyventojų, lyginant su 2008 metais, Šakių rajone išaugęs, 2012 m. siekė 3,68/1000 gyv. (5 pav.). 2012 m. ištuokų skaičius 1000-čiui gyv. Šakių rajone buvo didesnis negu Lietuvoje (3,46/1000 gyv.) bei mažesnis nei Marijampolės apskrityje (3,91/1000 gyv.). Skyrybų daugėja dėl laisvėjančių religinių bei lyčių tarpusavio santykių, be to, tuokdamosi poros turi mažiau pareigų, bet daugiau teisių, mažesnę toleranciją. Skiriamasi greičiau, nes moterys tapo nepriklausomos, drąsiau nutraukia ryšius su agresiją, prievartą naudojančiais vyrais. Santuoka pažeidžiamiausia būna pirmaisiais metais, kai nuolat tenka taikytis prie partnerio, taip pat kai sutuoktiniai tampa tėvais, vaikų paauglystės laikotarpiu, vaikams palikus namus, kuriam nors sutuoktiniui susirgus, praradus darbą, kai tenka taikytis prie naujų sąlygų. Išoriniai skyrybų rizikos faktoriai – mažos pajamos, skurdas, ankstyva (iki 25 m. amžiaus) santuoka, gyvenimas nesusituokus kartu iki santuokos, antrosios vedybos, tėvų skyrybos, dažnos komandiruotės, išvykos, gyvenimas kitoje šalyje.

Untitled_26.jpg
5 pav. 2008-2012 m. ištuokų skaičius 1000- čiui gyventojų Šakių rajone
Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras

Visuomenės sveikatos specialistė Jurgita Kairytė-Daniūnienė


Atgal

Mūsų draugai