• 8 345 52 345
  • info@sakiaivsb.lt

Sveikatos statistika

2014.04.08
Šakių r. sav. svarbiausi sveikatos būklės rodikliai 2012 m.

Gyventojų sergamumas – vienas svarbiausių sveikatos statistikos rodiklių. Tai naujai nustatytų ligų atvejų skaičius per tam tikrą laikotarpį tarp tam tikros teritorijos gyventojų. Skirtingai nuo mirtingumo, kuris yra vienkartinis reiškinys, sergamumas pasikartoja ir dažniausiai trunka ilgai. Mirtingumas neatspindi paplitimo tų ligų, kurios retai baigiasi mirtimi, bet dažnai riboja žmonių darbingumą, sukeldamos didelius socialinius-ekonominius nuostolius. Todėl duomenys apie sergamumą tam tikromis ligomis yra labai svarbūs, vertinant gyventojų sveikatą, nustatant prioritetines sveikatos problemas. Nuolat analizuojami sergamumo duomenys leidžia prognozuoti pokyčius, skatina visuomenės sveikatos mokslo plėtotę.
Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenimis Šakių rajono gyventojai 2012 m. daugiausia sirgo kvėpavimo sistemos ligomis, tai sudarė 186,4/1 000 gyv. Antroje vietoje pagal sergamumą yra traumos, apsinuodijimai ir kiti išorinių priežasčių padariniai (88,2/1 000 gyv.), trečioje vietoje – jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų sistemos ligos (68,9/1 000 gyv.) (1 pav.).

Untitled_27.jpg
1 pav. Šakių rajono gyventojų sergamumas 2012 metais (1000 gyv.)
Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras

Visuomenės sveikatos specialistė Jurgita Kairytė-Daniūnienė


Atgal

Mūsų draugai