• 8 345 52 345
  • info@sakiaivsb.lt

Sveikatos statistika

2017.07.19
Šakių rajono mokyklinio amžiaus vaikų gyvensenos tyrimo rezultatai

emblema.jpgHigienos instituto publikuotoje - Mokyklinio amžiaus vaikų gyvensenos rodiklių suvestinėje–ataskaitoje pateikiami apibendrinti 2016 metais atlikto pirmojo visose Lietuvos savivaldybėse mokyklinio amžiaus 5, 7 ir 9 (pirmų gimnazijos) klasių mokinių gyvensenos tyrimo rezultatai. Tyrimas atliktas įgyvendinant Sveikatos apsaugos ministro įsakymą 1, įtvirtinantį periodinius gyvensenos tyrimus kaip visuomenės sveikatos stebėsenos elementus. Tyrimas atliktas pagal Higienos instituto parengtą ir su Sveikatos apsaugos ministerija suderintą 2 gyvensenos tyrimų metodiką, kurios pagrindą sudarė Lietuvoje vykdyto „Sveikatos netolygumų nustatymo ir mažinimo gebėjimų stiprinimo modelio sukūrimas“ Nr. NOR LT11-SAM-01-TF-02-001 projekto metu parengtos sveikatos netolygumų stebėsenos ir vertinimo rekomendacijos, bendradarbiaujant Higienos instituto bei Lietuvos sveikatos mokslų universiteto specialistams. 

Tyrimas atskleidžia esamą mokyklinio amžiaus vaikų gyvensenos situaciją atskirose savivaldybėse ir bendrai Lietuvoje, pateikia įrodymus kryptingam sveikatą stiprinančios veiklos planavimui konkrečioje savivaldybėje, o ateityje atlikus pakartotinus tyrimus bus galima ir stebėti rodiklių pokyčius. Suvestinėje–ataskaitoje pateikiami duomenys apie respondentų skaičių savivaldybėse, jų sociodemografinės charakteristikos ir aukščiau minėtu įsakymu 1 patvirtinti 20 vaikų gyvensenos rodiklių, kurie pateikiami bendri ir atskirų klasių, suskirstyti į 3 grupes: 

• sveikatos vertinimas ir laimingumas; 

• sveikatos elgsena (fizinis aktyvumas ir pasyvus laisvalaikis, mitybos įpročiai ir burnos higiena);

• rizikingas elgesys (tabako gaminių bei elektroninių cigarečių vartojimas, alkoholio vartojimas, narkotinių medžiagų vartojimas, atšvaitai tamsiu paros metu, saugos diržai automobilyje, patyčios).

53 savivaldybėse, įskaitant ir Šakių raj savivaldybę, apklausos atliktos gegužės mėnesį, 7 savivaldybėse– rugsėjo–spalio mėnesiais. Apklausos organizuotos ir atliktos vadovaujantis metodinėmis rekomendacijomis „Gyvensenos tyrimų organizavimas ir vykdymas savivaldybėse“, anketinei apklausai naudotas standartizuotas klausimynas. 

Šakių raj. savivaldybėje formuota reprezentatyvi apklausos imtis, kurioje dalyvavo 713 respondentų: 5 klasių – 242, 7 klasių – 219, 9 klasių – 252 mokinai. 

Sveikatos vertinimas ir laimingumas. 

Vertinant koks procentas mokyklinio amžiaus vaikų, kurie jaučiasi labai arba pakankamai laimingi Šakių raj. yra dauguma – 83,5 proc. Vertinat su Lietuvos rodikliais mažiau laimingi Šakių rajone yra penktokai ir devintokai. 

Vertinat sveikatą rodiklis buvo pakankami geras, nes dauguma – 82,7 proc. jaunų šakiečių savo sveikatą vertina puikiai arba gerai. Lyginat su Lietuvos rodikliu prasčiau savo sveikatą vertino devintokai.

Sveikatos elgsena (fizinis aktyvumas ir pasyvus laisvalaikis).

Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad kasdien, ne pamokų metu apie 60 min ir ilgiau sportuoja tik 7,4 proc. mokinių. Tačiau beveik penktadalis jų – 19,6 proc. praleidžia 4 ir daugiau valandų per dieną žiūrėdami televizorių ar žaisdami kompiuteriu. 

Sveika mityba jauniems rajono gyventojams taip pat nėra labai aktuali, nes tik 43,5 proc. jų nurodė, kad valgo pusryčius, 37,6 proc. – kartą per dieną mėgaujasi vaisiais, daržoves valgo dar mažesnis procentas – 36. Burnos higiena rūpinasi tik apie pusę - 51,6 proc. moksleivių, kurie nurodė, kad dantis šepetėliu ir dantų pasta valosi dažniau nei kartą per dieną. Šakių raj. moksleivių rodikliai lyginat juos su bendru Lietuvos rodikliu yra panašūs, tik pusryčius jauni šakiečiai valgo rečiau (Lietuva – 51,7 proc.).

Rizikingas elgesys

Tabako gaminių ir elektrinių cigarečių vartojimas. Žalingų įpročių jauni šakiečiai neatsisako, net ketvirtadalis jų – 24,1 proc. nurodė, kad per paskutinius 12 mėn. rūkė tabako gaminius ar elektronines cigaretės. Beveik pusė (45,2 proc.) tokių respondentų buvo devintokai. Per paskutines 30 d. rūkė 17,5 proc. moksleivių dauguma taip pat devintokai ( 34,9 proc.). 

Alkoholio vartojimas. Per paskutinius 12 mėn. alkoholinių gėrimų vartojo 30,5 proc. rajono moksleivių, iš jų daugia nei pusė – 55,2 proc. – devintokai. Per paskutines 30 d. alkoholio paragavo 16,3 proc. rajono moksleivių iš kurių 29,4 proc. buvo devintų klasių mokiniai.

Narkotinių medžiagų vartojimas. Per paskutinius 12 mėn. bet kartą marihuaną ir hašišą vartojo 3,5 proc. jaunų moksleivių, beveik vienas proc. jų buvo 5 klasių mokiniai. per paskutines 30 d. narkotines medžiagas išbandė beveik 2 proc. Šakių raj. moksleivių.

Atšvaitų tamsiu paros metu, saugos diržų automobilyje naudojimas. Tamsiu paros metu atšvaitus dėvi 30,6 proc. jaunų šakiečių, daugiausia jų beveik 40 proc. – penktokai, mažiau atsargūs rajone –devintokai 23,0 proc. . Saugos diržus važiuodami automobiliu visada dėvi – 72,4 proc. rajono moksleivių.

Patyčios. Net 45,8 proc. moksleivių nurodė, kad jie per paskutinius du mėnesius patys tyčiojosi iš kitų vaikų. Dauguma tokių buvo penktokai ir septintokai. Vos ne pusė Šakių raj. moksleivių – 47,8 proc. nurodė, kad patys per paskutinius du mėn. patyrė patyčias iš kitų asmenų, net 60 proc. tokių vaikų buvo rajono penktokai.

Vertinat rizikingą elgesį Šakių raj. moksleivių tarpe su bendru Lietuvos rodikliu tenka pripažinti, kad situacija yra panaši, tačiau tenka pastebėti, kad lyginat su bendru Lietuvos rodikliu jauni šakiečiai rūkalais piktnaudžiauja dažniau bei patyčių problema rajone yra didesnė nei daugumoje kitų savivaldybių. Nors situacija su svaigalais ir narkotinėmis medžiagomis yra panaši visoje Lietuvoje, tačiau liūdina tai, kad net 1 proc. penktokų jau yra vartoję narkotines medžiagas ir net 4 proc. jų per paskutines 30 dienų ragavo alkoholinių gėrimų. 

Tokio pobūdžio moksleivių gyvensenos tyrimas atliktas pirmą kartą. Išsamiau šio tyrimo duomenis galėsime vertinti po ketverių metų kai bus atliktas pakartotinis tyrimas, tačiau labai tikimąsi, kad Šakių rajono moksleiviai pradės labiau rūpintis savimi, daugiau sportuos bei daugiau dėmesio skirs sveikesnei mitybai, mažiau laiko praleis prie televizoriaus ar kompiuterio, o žalingų įpročių paplitimas rajone bus sumažintas iki minimumo. 

Parengė visuomenės sveikatos specialistė Indrė Biemolt


Atgal

Mūsų draugai