• 8 345 52 345
 • info@sakiaivsb.lt

Neinfekcinės ligos ir traumos

2009.11.14
Pasaulinė diabeto diena supraskite diabetą! Kontroliuokite jį!

PASAULINĖ DIABETO DIENA

SUPRASKITE DIABETĄ! KONTROLIUOKITE JĮ!

2009 m. Lapkričio 14 d.

SVARBIAUSIA PASAULINĖ DIABETO INFORMACIJOS KAMPANIJA

Pasaulinė diabeto diena (PDD) minima kasmet lapkričio 14-ąją. Minėti PDD pasiūlė Tarptautinė diabeto federacija (TDF) ir Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) 1991 metais, siekdamos atkreipti dėmesį į pasaulinę diabeto epidemiją. PDD yra oficialiai pripažinta Jungtinių Tautų diena, kuri švenčiama nuo 2007 m. Tai paskelbė JT Generalinė asamblėja, 2006 metų gruodžio 20 dieną pasirašiusi rezoliuciją 61/225. Šia svarbia rezoliucija pripažinta, kad dia­be­tas yra „lė­ti­nė, sun­ki ir bran­giai kai­nuo­jan­ti li­ga, su­ke­lian­ti sun­kias kom­pli­ka­ci­jas, darančioms žalą šeimoms, vals­ty­bėms ir vi­sam pa­sau­liui.“

Kiek­vie­nais me­tais Pasaulinė diabeto diena nušviečia skir­tin­gą su diabetu susietą temą. Įrodyta, kad diabeto kontrolės ir profilaktikos pastangos neįmanomos be tinkamo ligonių ir juos prižiūrinčių medikų mokymo. Taigi tema ,,Diabeto kontrolės mokymas ir profilaktika” pasirinkta 2009-2013 metų periodui.

Pasaulinės diabeto dienos simbolis - mėlynas diabeto ratas – kviečia pa­sau­li­nę dia­be­to ben­druo­me­nę vie­ny­tis, jog įveik­tų epi­de­mi­ją.

Vi­sa­me pa­sau­ly­je gy­ve­na dau­giau kaip 246 mln. žmo­nių, ku­riems diag­no­zuo­tas dia­be­tas. Tai su­da­ro 6% su­au­gu­sių (20-79 m.) gy­ven­to­jų. Nu­ma­to­ma, kad 2025 me­tais sirgs 380 mln. ir tai su­da­rys 7,1% vi­sų pa­sau­lio su­au­gu­sių­jų.

 • Kas­met dia­betu su­ser­ga 7 mln. žmo­nių.
 • Kas­met 70 000 vai­kų iki 14 m. su­ser­ga dia­be­tu.
 • Kas­met 3,8 mln. mir­čių yra su­si­ję su dia­be­tu ir jo kom­pli­ka­ci­jo­mis.
 • Kas 10 sek. dia­be­tu su­ser­ga du žmo­nės.
 • Kas 10 sek. nuo dia­be­to mirš­ta žmo­gus.

Diabetas yra lėtinė liga, kuria susergama dėl nepakankamos insulino gamybos kasoje arba sutrikusio jo veikimo audiniuose, jos metu organizmas nepajėgia kontroliuoti kraujo gliukozės kiekio. Dėl to ilgainiui pažeidžiamos organizmo kraujagyslės, įvairūs audiniai ir organai.

I tipo diabetas

Pirmo tipo diabetu sergančių žmonių organizmas stokoja ar visiškai negamina insulino. Tam, kad žmogus išgyventų, insulinas leidžiamas švirkštais arba insulino pompa. Pirmo tipo diabetas, anksčiau vadintas jaunuolių diabetu, dažniausiai yra diagnozuojamas vaikams ir jaunuoliams.

II tipo diabetas

Antro tipo diabeto pažeistas organizmas nesugeba įsisavinti insulino. Žmonės, sergantys šia liga, negali panaudoti insulino, nors ligos pradžioje organizme jo esti net per daug. Ligos pradžioje žmonės gali pagerinti savo sveikatą dieta ir mankšta. Tačiau dažniausiai prireikia antidiabetinių tablečių ar insulino. II tipo liga vargina daugiau kaip 90 procentų visų (250 mln.) pasaulyje sergančiųjų diabetu.

,,Nėra tokios diagnozės: lengvas diabetas”.

SUPRASKITE DIABETĄ: ŽINOKITE JO POŽYMIUS*

 • dažnas šlapinimasis,
 • besaikis troškulys,
 • didėjantis alkis,
 • svorio mažėjimas,
 • nuovargis,
 • negebėjimas susikaupti ar išlaikyti dėmesį,
 • suprastėjusi rega,
 • vėmimas ir skrandžio skausmai (dažnai painiojami su gripu)
 • plaštakų ir pėdų dilgčiojimas ar nejautrumas;

o kiti požymiai, tame tarpe neryškus matymas, dažnos infekcijos, blogai gyja žaizdos

Sergantiesiems antro tipo diabetu, šie požymiai gali būti neryškūs arba jų gali iš viso nebūti.

SUPRASKITE DIABETĄ: ŽINOKITE RIZIKĄ

Didesnę grėsmę susirgti II tipo diabetu patiria asmenys, turintys rizikos faktorių. Štai jie:

 • Nutukimas arba antsvoris (KMI > 27 kg/m2);
 • Judėjimo stoka;
 • Anksčiau nustatytas gliukozės tolerancijos sutrikimas;
 • Nesubalansuota mityba;
 • Vyresnis amžius;
 • Per didelis kraujo spaudimas, kitos širdies ir kraujagyslių ligos;
 • Per didelis kraujo cholesterolis;
 • Artimi giminės sirgo ar serga diabetu;
 • Moterims – gestacinis diabetas; gimę per 4 kg sveriantys naujagimiai;
 • Tautybė – dažniau diabetu serga azijiečiai, ispanai, vietiniai JAV, Kanados ir Australijos gyventojai, afrioamerikiečiai.

Diabeto komplikacijos

Diabetas yra lėtinė, visą gyvenimą trunkanti liga, kurią būtina kruopščiai stebėti ir kontroliuoti. Tinkamai nesigydančio žmogaus kraujyje gliukozės esti per daug. Tai sukelia komplikacijas. Susirgusiajam gresia:

 • Širdies ir kraujagyslių pažeidimai, netgi koronarinė liga, infarktas bei insultas,
 • Inkstų ligos (diabetinė nefropatija), dėl kurios gali visiškai sunykti inkstai. Kartais prireikia dializės ar inkstų transplantacijos,
 • Nervų ligos (diabetinė neuropatija), dėl kurių atsiranda negyjančios opos, tenka amputuoti pėdas ar kitas galūnių dalis,

JŪS GALITE SUMAŽINTI RIZIKĄ

 • Jūs negalite pakeisti savo amžiaus.
 • Jūs negalite pakeisti savo šeimos istorijos, bet

JŪS GALITE PAKEISTI SAVO GYVENSENĄ!

 • Sekite, kad jūsų svoris būtų ne didesnis negu rekomenduojamas pagal amžių.
 • Maitinkitės gerai subalansuotais valgiais.
 • Kasdien mažiau vartokite cukraus ir riebalų.
 • Valgykite daugiau skaidulų.
 • Būkite aktyvūs - pasirinkite tokią fizinės veiklos formą, kuri geriausiai

atitiktų jūsų gyvenseną. TDF rekomenduoja mažiausiai 30 min per dieną mankštintis vaikštant, plaukiojant, važiuojant dviračiu ar šokant. Reguliarus vaikščiojimas 30 min kasdien sumažina II tipo diabeto riziką 35-40 procentų.

Lietuvos diabeto asociacija

Tarptautinės diabeto federacijos narė
Gedimino pr. 28/2-404
LT 01104 Vilnius
Tel. 8 5 2620783, faksas 8 5 2610639
El. paštas: info@dia.lt
Internetas: www.dia.lt


Atgal

Mūsų draugai