• 8 345 52 345
  • info@sakiaivsb.lt

Sveikos gyvensenos propagavimas

2016.04.25
Tarptautinė gyvybės diena

Kasmet paskutinį balandžio sekmadienį minima Gyvybės diena. 000_5.jpgŠią dieną pasiūlė švęsti Kardinolų Konsistorija Vyskupų konferencijose dar 1991 metais. Tačiau šventė išpopuliarėjo ją aktyviau paraginus švęsti Popiežiui Jonui Pauliui II-ajam, 1995 m. 
Šios dienos tikslas – paskatinti visuomenę daugiau dėmesio skirti žmogaus gyvybės prasmei ir vertei; atkreipti dėmesį į abortų ir eutanazijos problemas. 
1998 m. Lietuvos Vyskupų Konferencija, atsiliepdama į Šv. Tėvo raginimą, nutarė šią dieną kasmet minėti Lietuvos bažnyčiose. Šią dieną apie svarbias gyvybės išsaugojimo problemas kalbama ne tik bažnyčiose, bet ir rengiamos paskaitos, konferencijos. 
Pasaulinę gyvybės dieną, atkreipiame didesnį ar mažesnį dėmesį į žmogaus gyvybę, jos neįkainojamąją vertę, išgyvename dėl pasitaikančio jos negerbimo, nesiskaitymo su ja, paniekinimo, net ir jos žudymo, naikinimo. Kaip kasmet, taip ir šiemet šią dieną susimąstome apie žmogaus gyvybės slėpinį, apie tai, iš kur Žemėje, begalinės Visatos mažojoje dalelytėje, atsirado žmogus, kas jis, kur jis keliauja begalinėje laiko erdvėje, ko jis siekia šios kelionės metu. Sunku atsakyti į šiuos klausimus šiuolaikiniam, modernizmo epochoje gyvenančiam žmogui, nes jis gyvena pasinėręs į vis labiau besiplėtojančias technologijas įvairiose gyvenimo srityse, paskendęs įvairių, malonumus skatinančių, priemonių jūroje, nerasdamas laiko sustoti ir pagalvoti apie savo egzistencijos tikslą – ko jis siekia savo neilgu čia buvimu, pagalvoti, kaip jis pateko čia, į šią žemišką kelionę? Ir čia iškyla žmogaus pasaulėžiūros problema: kuria – idealistine ar ateistine-materialistine yra grindžiama jo gyvenimo kelionė? Iš čia ir skirtingos pažiūros į žmogaus gyvybę: žmogus – dvasingas Dievo kūrinys ar bedvasis gyvūnas, kilęs iš beždžionės. Pirmuoju atveju žmogaus gyvybė yra ori ir gerbtina nuo jos prasidėjimo iki natūralios mirties, antruoju atveju su ja galima eksperimentuoti, ją žudyti, atliekant dirbtinius apvaisinimus mėgintuvėliuose, naikinant embrionus ar panaudojant eutanaziją.
Gyvybės diena – tai diena, kalbanti apie vyro ir moters meilę, santuoką, ištikimybę, šeimą. Šeima yra naujos gyvybės kūrėja. Šeimos tvirtumui palaikyti didelį vaidmenį vaidina ir visuomenė, jos pažiūra į šeimą. 
Gyvybės diena – tai meilės įstatymo laikymosi diena, kada žmogus gerbia ne tik savo tėvą ir motiną, bet ir kiekvieną pažįstamą ar nepažįstamą žmogų. 
Gyvybės diena – tai gyvenimo prasmės ir tikslo ieškojimas. „Be to, kas tik nukreipta prieš pačią gyvybę, kas tik pažeidžia asmens neliečiamumą, kaip žalojimas, kūno ar dvasios kankinimas, bandymai pavergti pačią sielą; kas tik prieštarauja žmogaus orumui, kaip nežmoniškos gyvenimo sąlygos, savavališkas kalinimas, trėmimas, vergija, prostitucija, prekiavimas moterimis ir jaunuoliais; taip pat žeminančios darbo sąlygos, kuomet su darbininkais elgiamasi kaip su grynais pelnymosi įrankiais, o ne kaip su laisvais ir atsakingais asmenimis, – visi šie ir panašūs dalykai yra gėdingi. Jie nuodija žmogiškąją civilizaciją ir labiau pažemina tai darančiuosius negu skriaudžiamuosius. 
Visi gerbkime žmogiškąją gyvybę nuo jos prasidėjimo iki natūralios mirties!

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Jolita Gražinskienė


Atgal

Mūsų draugai