• 8 345 52 345
  • info@sakiaivsb.lt

Naujienos

2019.04.19
Ištiesk pagalbos ranką V

                                                                                                VARŽYBŲ „IŠTIESK PAGALBOS RANKĄ“ NUOSTATAI

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

Varžybų „Ištiesk pagalbos ranką“ (toliau – Varžybos) nuostatai reglamentuoja Varžybų tikslus, organizavimo, dalyvių vertinimo bei apdovanojimo tvarką.

Varžybų organizatorius yra Šakių rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga Visuomenės sveikatos biuras.

Varžybomis siekiama:

Ugdyti mokinių atsakomybę, skatinti juos saugoti savo bei kitų sveikatą;

Ugdyti mokinių gebėjimą įveikti ekstremalias situacijas, nepasimesti gyvybei pavojinguose įvykiuose;

Išsiaiškinti ugdymo įstaigų komandas, geriausiai atlikusias Varžybų užduotis

 

VARŽYBŲ DALYVIAI

Varžybose gali dalyvauti bendrojo lavinimo mokyklų komandos, kurias sudaro šeši 8-9 klasių mokiniai ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, dirbantis ugdymo įstaigoje.

Komandą gali sudaryti tik 8 klasės ar tik 9 klasės mokiniai, arba gali būti mišri komanda iš šių abiejų klasių.

Neesant mokykloje visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, į komandą turi įeiti pedagogas.

Mokyklai gali atstovauti ir kelios komandos.

 

VARŽYBŲ ORGANIZAVIMAS

Varžybas vykdo Šakių rajono visuomenės sveikatos biuro specialistai, kurie nedalyvauja varžybose su mokyklų komandomis.

Varžybos organizuojamos 2019 m. gegužės 17 dieną.

Varžybos vyks Kauno rajono Jadagonių km., Pagonijos pramogų parke.

Varžybų metu dalyvaujančiai komandai reikės įveikti trasą, joje surandant 10 punktų, kuriuose turės atlikti teorines ir praktines užduotis.

Dalyvių registracija į varžybas vykdoma iki 2019 m. gegužės 10 d. darbo pabaigos, užpildant registracijos formą (1 priedas). Vietų skaičius ribotas.

 

VARŽYBŲ UŽDUOTYS IR VERTINIMAS

Varžybų užduotys rengiamos atsižvelgiant į mokinių amžių.

Teorinių ir praktinių užduočių temos:

Sveika gyvensena principai.

Pirmoji pagalba.

Kelių eismo taisyklėse pėstiesiems ir dviratininkams.

Žmogaus elgsena ekstremaliose sąlygose.

Koordinacija ir pusiausvyra.

Orientavimasis ir komandinis darbas.

Turistinė etika, žmogaus ir gamtos sauga.

Atvykusi į varžybas komanda turėtų būti parengusi iki 2 min. trukmės prisistatymą - šūkį.

Visos komandų užduotys vertinamos balais. Taikoma 10 balų vertinimo sistema. Laimėtoja tampa daugiausia balų surinkusi komanda.

Jei kelios komandos atlikdamos užduotis surenka vienodą balų skaičių, vieta bendroje įskaitoje vertinama atsižvelgiant į laiką, per kurį komandą įveikė trasą.

Papildomą informaciją teikia visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Edita Zubirckienė, telefonu 8 63090003 arba el.paštu e.zubrickiene@sakiaivsb.lt

 

VARŽYBŲ LAIMĖTOJŲ APDOVANOJIMO TVARKA

Lėšų Varžyboms organizuoti skiria Šakių rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga Visuomenės sveikatos biuras.

I, II ir III vietos nugalėtojai bus apdovanojami taurėmis, diplomais ir atminimo dovanėlėmis.


Atgal

Mūsų draugai