• 8 345 52 345
  • info@sakiaivsb.lt

Naujienos

2022.06.21
Šakių rajono maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatai

Šių metų. birželio 13 d. Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro užsakymu ištirtos šešios Šakių rajono maudyklos – Nemuno upė ties Gelgaudiškiu, Šešupės upė ties Kudirkos Naumiesčiu, Ritinių, Lukšių, Valiulių tvenkiniai bei Šakių miesto ežeras.

Įvertinus  gautus maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatus, informuojama, kad vinoje maudykloje maudyklose vandens kokybė neatitiko Lietuvos higienos normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“  mikrobiologinius parametrus. Šešupės upėje ties Kudirkos Naumiesčiu viršyti žarninių enterokokų parametrai. 

Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras rekomenduoja gyventojams nesimaudyti nurodytoje maudykloje iki kol bus gauti pakartotiniai vandens tyrimai.

 

Parengė visuomenės sveikatos specialistė Indrė Biemolt

 


Atgal

Mūsų draugai