• 8 345 52 345
  • info@sakiaivsb.lt

Mokyklų visuomenės sveikatos specialistės

Zita Jurgutienė
Kriūkų mokykla – daugiafunkcinis centras
z.jurgutiene@sakiaivsb.lt

 

Mantė Barborinienė
Plokščių mokykla – daugiafunkcinis centras
mantem@gmail.com


Benita Petrauskienė
Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazija
Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos Panovių pradinio ugdymo skyrius
Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos skyrius - darželis „Linelis“
Marijampolės profesinio rengimo centras Kudirkos Naumiesčio skyrius
b.petrauskiene@sakiaivsb.lt

 

Loreta Zakarauskienė
Griškabūdžio gimnazija
Griškabūdžio gimnazijos Paluobių mokyklos-daugiafunkcio centro skyrius
Griškabūdžio gimnazijos skyrius - darželis „Pumpurėlis“
Griškabūdžio gimnazijos Žvirgždaičių pradinio ugdymo skyrius
l.zakarauskiene@sakiaivsb.lt

 

Vida Martišienė
Lukšių Vinco Grybo gimnazija
Lukšių Vinco Grybo gimnazijos skyrius - lopšelis-darželis  „Ąžuoliukas“
mob. tel. 8 640 27509
v.martisiene@sakiaivsb.lt

 

Genovaitė Rankauskienė
Šakių „Varpo“ mokykla
Šakių „Varpo“ mokyklos Siesartėnų pradinio ugdymo skyrius
Šakių „Varpo“ mokyklos Slavikų pradinio ugdymo skyrius
mob. tel. 8 640 27508
genovaite.rankauskiene@gmail.com
 

Jurgita Kairytė-Daniūnienė
Šakių „Žiburio“ gimnazija
Kidulių pagrindinė mokykla
Kidulių pagrindinės mokyklos Sudargo M. Sederevičiaus pradinio ugdymo skyrius
jurgitakd2002@gmail.com

 

Kristina Damijonaitienė
Gelgaudiškio pagrindinė mokykla
Lekėčių mokykla – daugiafunkcinis centras
Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrius „Eglutė“
Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centras
kristina.puskunigyte@gmail.com

 

Donata Stanaitienė
Sintautų pagrindinė mokykla
Sintautų pagrindinės mokyklos skyrius-darželis „Vyturėlis“
d.stanaitiene@sakiaivsb.lt

 

Justė Šilingė
Šakių lopšelis – darželis „Berželis“
Šakių lopšelis – darželis „Klevelis“
mob. tel. 8 640 27566
j.silinge@sakiaivsb.lt


Mūsų draugai