• 8 345 52 345
  • info@sakiaivsb.lt

Sveikatos statistika

2015-03-18

Urogenitalinės sistemos ligos Šakių rajone 2013 m.

Asmenų, sergančių urogenitalinėmis ligomis, Šakių rajone skaičius 2013 m. siekė 63,28/1000 gyv. Dažniausiai šiomis ligomis serga 45-64 m. amžiaus asmenys (78,41/1000 gyv.). Dažniau... plačiau»

2015-03-17

Šakių raj. savivaldybės gyventojų socialinė-ekonominė būklė 2013 m.

Lietuvos statistikos departamentas, siekdamas įvertinti gyventojų užimtumą, atlieka gyventojų užimtumo tyrimus. Apklausiami 15 m. ir vyresni gyventojai, kurie tiriamąją savaitę ne trumpiau kaip valandą yra dirbę... plačiau»

2015-03-17

Šakių r. sav. svarbiausi sveikatos būklės rodikliai 2013 m.

Gyventojų sergamumas – vienas svarbiausių sveikatos statistikos rodiklių. Tai naujai nustatytų ligų atvejų skaičius per tam tikrą laikotarpį tarp tam tikros teritorijos gyventojų. Skirtingai nuo mirtingumo, kuris... plačiau»

2015-03-17

Sergamumas kvėpavimo sistemos ligomis Šakių rajone 2013 m.

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenimis (HI SIC) Šakių rajono gyventojai 2013 m. daugiausia sirgo kvėpavimo sistemos ligomis, tai sudarė 263,78/1 000 gyv. Lietuvoje kvėpavimo... plačiau»

2015-03-16

Šakių raj. savivaldybės gyventojų demografinė situacija 2013 m.

Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, Lietuvoje gyventojų skaičius jau daug metų iš eilės mažėja. 2013 metų pradžioje Lietuvos gyventojų populiacija sumažėjo 31,7 tūkst., lyginant... plačiau»

2014-10-28

Kuprinių svėrimo akcijos Šakių rajono savivaldybės mokyklose rezultatai

Rugsėjo mėnesį Šakių rajono savivaldybės visuomenės biuro specialistai rajono mokyklose vykdė kuprinių svėrimo akciją, kurioje dalyvavo 2-3 ir 5–6 klasių moksleiviai. Iš viso pasvertos... plačiau»

2014-08-28

Sveikoje mokykloje – sveiki mokiniai

Mokykla yra vieta, visapusiškai ugdanti asmenį: puoselėjanti sveikatą, formuojanti gyvenimo įgūdžius, tarp jų sveikos gyvensenos, plėtojanti veiklą, atsižvelgiant į vaiko raidos ypatumus. LR švietimo įstatyme... plačiau»

2014-08-19

Šakių rajono savivaldybės maudyklų vandens kokybės rodikliai 2014 m..

2014-05-08

Stacionarines paslaugas teikiančių sveikatos priežiūros įstaigų veikla Šakių rajone 2012 m.

Ligoninės lova – tai pastovi, aprūpinta įranga ir personalu, paciento priežiūrai skirta lova, esanti ligoninėje. Lova yra ligoninės talpumo matavimo vienetas. Į stacionaro lovų skaičių neįeina... plačiau»

2014-05-07

Greitosios medicinos pagalbos darbas Šakių r. sav. 2012 m.

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenimis, nuo 2009 m. Lietuvoje ir Šakių rajone didėjo greitosios medicinos pagalbos suteiktų paslaugų skaičius. 2012 m. Šakiuose buvo didžiausias... plačiau»
Mūsų draugai