• 8 345 52 345
  • info@sakiaivsb.lt

Sveikatos statistika

2017.06.14
Šakių rajono maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatai

Šių metų birželio 8 d. buvo pakartotinai atlikti rajono maudyklų vandens tyrimai. Vanduo kaip ir anksčiau buvo tirtas penkiose rajono maudyklose – Šakių miesto ežere, Lukšių ir Valiulių tvenkiniuose, Nemuno upėje ties Gelgaudiškiu bei Šešupės upėje ties Vinco Kudirkos Naumiesčiu. 
Įvertinus gautus vandens kokybės tyrimų rezultatus pagal Lietuvos higienos normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ informuojama, kad mikrobiologiniai parametrai visose maudyklose atitiko normas.

vanduo_2_tyrimas.pngŠakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro informacija

Atgal

Mūsų draugai