• 8 345 52 345
  • info@sakiaivsb.lt

Sveikatos statistika

2017.09.19
Šakių rajono maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatai

Šių metų rugsėjo 13 d. Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro užsakymu buvo atlikti rajono maudyklų vandens tyrimai. Vanduo buvo tirtas penkiose maudyklose - Šakių miesto ežere, Lukšių, ir Valiulių tvenkiniuose, Nemuno upėje ties Gelgaudiškiu bei Šešupės upėje ties Vinco Kudirkos Naumiesčiu. 

Įvertinus gautus vandens kokybės tyrimų rezultatus pagal Lietuvos higienos normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ informuojama, kad Šakių miesto ežere (110) ir Valiulių tvenkinyje (150) buvo saikingai viršytos leistinos žarninių enterokokų normos – leistina norma iki 100.

Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras informavo Šakių rajono savivaldybės administraciją dėl vandens tyrimų rezultatų bei rekomenduoja gyventojams nesimaudyti nurodytose maudyklose iki kol bus gauti pakartotiniai vandens tyrimai.

maudyklos.jpg

Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras


Atgal

Mūsų draugai