• 8 345 52 345
  • info@sakiaivsb.lt

Neinfekcinės ligos ir traumos

2017.03.23
Minima Apsinuodijimų prevencijos savaitė-apsaugokime vaikus nuo apsinuodijimų namuose

Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistai minint „vaikų apsinuodijimų savaitę“ informuoja - vaikų apsinuodijimai antri pagal dažnį nelaimingi atsitikimai (po traumų), kurie sukelia grėsmę vaiko gyvybei ir reikalauja skubios pagalbos. Vaikams iki 6 metų šie atsitikimai yra dažniausi. Beveik visuomet tai ūmūs buitiniai apsinuodijimai. Dažniausiai įvairias nuodingas medžiagas vaikai nuryja, t. y. nuodai į organizmą patenka per virškinamąjį traktą. 

Lietuvoje per metus užregistruojama daugiau nei 4000 vaikų buitinių apsinuodijimų, du trečdalius jų tenka gydyti ligoninėje, neretai reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje. Daugelio jų, ypač atsitiktinių mažų vaikų apsinuodijimų, galima išvengti, ir jų prevencija yra labai svarbi. Todėl visuomenės sveikatos specialistai paruošė trumpą atmintinę tėveliams kaip būtų galima efektyviai apsaugoti mažuosius nuo buitinių apsinuodijimų namų aplinkoje. 

patarimai.png

AR_MATOTE_SKIRTUM__.png

PIRMOJI PAGALBA
Prarijus 
Jei vaikas sąmoningas, duokite atsigerti paprasto vandens (apie 5 ml kilogramui kūno masės, bet ne daugiau kaip 200 ml; pvz., 20 kg sveriančiam vaikui apie 100 ml). Paskambinkite į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą ar vaikų (šeimos) gydytojui ir pasitarkite, kaip elgtis toliau. Nepasitarę su gydytoju ar Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro specialistais: 
• Nevimdykite vaiko: kai kurių apsinuodijimų atveju taip galite tik pakenkti. Būtina atsiminti, kad mažiems vaikams arba pacientams, kuriems dėl apsinuodijimo yra sutrikusi sąmonė, skrandį plauti gali tik medicinos darbuotojai. Prasidėjus savaiminiam vėmimui, jei vaikas sąmoningas, padėkite jam: palaikykite kaktą ranka, nuvalykite veidą, duokite išsiskalauti burną ir pan. Jei vėmimas prasideda, o sąmonės būklė blogėja, paguldykite ligonį ant kairiojo šono, kad galėtų lengvai kvėpuoti ir nepaspringtų.
• Negirdykite pieno, gazuotų gėrimų, limonado, mineralinio vandens ir pan. 
• Nesiimkite kitų parankinių priemonių. Tai gali būti pavojinga gyvybei! 

Turėkite aktyvintosios anglies ir putojimą mažinančio preparato namų vaistinėlėje. Prieš pradėdami gydymą, būtinai pasitarkite su gydytoju ar Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro specialistais.

Nuodams patekus ant odos 
Nuvilkite suterštus drabužius ir odą 15–20 min. plaukite tekančiu vandeniu, jei ji nepažeista – su muilu. Nenaudokite neutralizavimo priemonių nusideginus rūgštimis ar šarmais. 

Nuodams patekus į akis 
Nedelsiant išimkite kontaktinius lęšius, pažeistą akį plaukite tekančiu vandeniu 15–20 min. Akies vokus būtina pakelti, kad būtų gerai išplauta ragena ir junginės maišelis. Jei cheminės medžiagos pateko į akis, būtinai kreipkitės į akių gydytoją arba į artimiausią gydymo įstaigą. 

Nuodų įkvėpus
Kuo greičiau nutraukite kontaktą su nuodinga medžiaga, atidarykite langus, apsinuodijusįjį išveskite ar išneškite į gryną orą! Atkreipkite dėmesį, kad kartais bandydami teikti pagalbą galite apsinuodyti ir patys.

• Jei vaikas netenka sąmonės, paguldykite jį ant kairiojo šono stabiliai, kad galėtų laisvai kvėpuoti, neužspringtų vemdamas ir nedelsdami kvieskite greitąją medicinos pagalbą telefonu 112.
• Jei sustojo kvėpavimas, pradėkite pradinį gaivinimą (dirbtinis kvėpavimas„iš burnosį burną“, išorinis širdies masažas), kitas asmuo turi iškviesti greitąją medicinos pagalbą.

Pirmiausia norėtume atkreipti Jūsų dėmesį į svarbiausias taisykles:
1. Išlikite ramūs. 
2. Paskambinkite bendrosios pagalbos telefonu 112 arba į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonais +370 5 236 20 52 arba +370 687 533 78. Taip iš karto išsiaiškinsite, ar egzistuoja pavojus ir ką daryti toliau. Taip pat Jums pasakys, ar reikia kreiptis į gydytoją arba važiuoti į ligoninę.


Parengė Visuomenės sveikatos specialistė Indrė Biemolt


Atgal

Mūsų draugai