• 8 345 52 345
  • info@sakiaivsb.lt

Neinfekcinės ligos ir traumos

2011.10.12
Psichikos sveikatos gerinimas

psichine.jpgPsichinė sveikata – tai ne vien psichikos ligos ar sutrikimo nebuvimas. PSO psichikos sveikatą apibūdina kaip geros savijautos būseną, kurioje asmuo suvokia savo sugebėjimus, gali susidoroti su įprastais gyvenimo stresais, našiai ir rezultatyviai dirbti ir įnešti savo indėlį į bendruomenę.

Visuomenei gera piliečių psichikos sveikata padeda siekti gerovės, solidarumo ir socialinio teisingumo. Dėl blogos psichikos sveikatos patiriama įvairių išlaidų, nuostolių, ir sukuriama našta piliečiams ir visuomeninėms sistemoms. Žmonių psichikos būklę lemia įvairūs veiksniai: biologiniai (genetika, lytis), asmeniniai (asmeninė patirtis), šeimos ir socialiniai (socialinė parama) bei ekonominiai ir aplinkos (socialinis statusas ir gyvenimo sąlygos).

Bloga psichikos sveikata, galinti privesti prie savižudybės ir pernelyg dažnai tampanti mirties priežastimi, yra būdinga kas ketvirtam Europos Sąjungos piliečiui. Dažniausios blogos psichikos sveikatos formos ES - nerimas ir depresija. Dėl blogos gyventojų psichikos sveikatos ekonominės, socialinės, švietimo, taip pat kriminalinės ir teisingumo sistemos patiria didelių nuostolių. Vis dar egzistuoja psichikos ligonių ir psichikos negalią turinčių žmonių smerkimas, diskriminacija ir nepagarba jų teisėms ir orumui.

PSO duomenimis, apie 450 mln. planetos žmonių kenčia nuo psichikos sveikatos sutrikimų ir su jais susijusių fizinių negalavimų. Psichikos ligos sudaro apie 12 proc. viso pasaulio ligų. Lietuva pasižymi itin prastais psichikos sveikatos rodikliais. Mūsų šalyje yra vienas didžiausių pasaulyje savižudybių rodiklis, aukšti su prievarta susiję rodikliai (žmogžudystės ir kiti nusikaltimai, patyčių tarp vaikų dažnumas), didelis girtavimo ir priklausomybės nuo alkoholio paplitimas. 2009 m. sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais 100000 gyv. Šakių rajone buvo 103,66.

Lietuvoje dominuoja gydymas vaistais, gyventojams sunkiai prieinama psichoterapija. Įprasta, kad svarbiausiu prioritetu laikomas efektyvių ir aukštos kokybės psichikos sveikatos priežiūros ir gydymo paslaugų teikimas blogą psichikos sveikatą turintiems asmenims. Deja, medicininės intervencijos neužtenka. Būtina atsisakyti nuostatos, kad žmonių psichikos sveikata privalo rūpintis tik medikai.

Reikia užkirsti kelią blogai psichinei sveikatai ir išspręsti su smerkimu ir žmogaus teisėmis susijusius uždavinius. Į psichikos sveikatos stiprinimą būtina įtraukti kuo platesnį visuomenės ratą: švietimo, socialinės apsaugos įstaigas, darbdavius, bendruomenę. Žmogaus psichikos sveikata priklauso ne tik nuo jų įgimtų ir įgytų savybių, bet ir nuo jį supančios aplinkos, kurioje jis gyvena.Atgal

Mūsų draugai