• 8 345 52 345
  • info@sakiaivsb.lt

Paslaugų kainos

ATSISKAITYMO UŽ PRIVALOMĄJĮ SVEIKATOS MOKYMĄ REKVIZITAI

 

Mokėjimo paskirtis: Atsiskaitymas už privalomą sveikatos mokymą

AB DNB banko Šakių poskyryje

AS LT544010042100219936

Banko kodas 40100

 

Nr.

Paslaugos

Eur

1.

Privalomasis pirmosios pagalbos mokymas (1 asmeniui):

 

1.1.

Mokymo programa, kurios kodas PT

8

1.2.

Mokymo programa, kurios kodas PP

10

1.3.

Mokymo programa, kurios kodas PG

18

2.

Privalomasis higienos įgūdžių mokymas (1 asmeniui):

 

2.1.

Mokymo programa, kurios kodas HB

5

2.2.

Mokymo programos, kurių kodai H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10 H11, H12, H13, H14

9

3.

Privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai programa, kurios kodas A1 (1 asmeniui)

20

4.

Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimo išdavimas savarankiškai pasirengusiems asmenims ir išlaikiusiems teorinių žinių testą bei gavusiems teigiamą praktinės užduoties įvertinimą

5

5.

Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimo dublikato išdavimas

3


Mūsų draugai