• 8 345 52 345
  • info@sakiaivsb.lt

Viešieji pirkimai

Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, vykdydamas viešuosius pirkimus siekia užtikrinti, jog visos įmonės ar fiziniai asmenys turėtų lygias galimybes parduoti savo prekes ir paslaugas, būtų racionaliai panaudotos biudžeto lėšos, skirtos reikiamų prekių ar/ir paslaugų įsigijimui, užtikrinant jų kokybę bei siekiant sudaryti pirkimo sutartis su patikimais prekių ir paslaugų tiekėjais.


Šakių rajono savivaldybės visuomenes sveikatos biuro viešųjų pirkimų detalią tvarką nustato Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro mažos vertės pirkimų organizavimo tvarkos aprašas

2020 m. viešųjų pirkimų planas


Mūsų draugai