• 8 345 52 345
  • info@sakiaivsb.lt

Sveikatos statistika

2014.04.10
Infekcinės, parazitinės bei lytiškai plintančios ligos Šakių rajone 2012 m.

Sergamumas infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis 1000-čiui gyv. Šakių rajone 2012 m. išaugo iki 33,45 (lyginant su 31,84 2011 m.) (1 pav.). Dažniausiai infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis serga nepilnamečiai (74,64/1000 gyv.), moterys dažniau negu vyrai (atitinkamai 38,90 ir 27,34/1000 gyv.). Sergamumas Šakių rajone mažesnis už sergamumą Lietuvoje (39,10/1000 gyv.), didžiausias jis Vilniuje (54,20/1000 gyv.) ir Visagine (52,27/1000 gyv.), mažiausias- Tauragės rajone (13,92/1000 gyv.).

Untitled_51.jpg
1 pav. Sergamumas infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis 1000 gyv. Šakių rajone ir Lietuvoje 2008 – 2012 m.
Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras

Tuberkuliozė (toliau – TB) yra viena iš sunkiausių užkrečiamųjų ligų. Jos plitimo priežastys dažnai priklauso nuo nepalankių socialinių aplinkybių: blogų gyvenimo ir sanitarinių – higieninių sąlygų, nevisavertės mitybos, alkoholizmo, narkomanijos, kito pobūdžio rizikingo elgesio. Ši klastinga liga vis dar išlieka pavojingiausių sveikatai ligų sąraše.
Sergamumo TB rodikliai Šakių rajone kaip ir Lietuvoje stabilizavosi, tačiau remiantis epidemiologiniais duomenimis daugėja sergančiųjų vaistams atsparios TB atvejų. Pasaulinės sveikatos organizacijos duomenimis, Lietuva priklauso prie aštuonių valstybių, kuriose daugiausia žmonių serga vaistams atspariomis TB formomis. Vaistams atsparių TB formų atvejų nuo 1999 metų daugėja, jos paplitimas Lietuvoje yra vienas didžiausių pasaulyje. Lietuvoje apie 20 proc. ligonių gydytų nuo TB, buvo nustatytos vaistams atsparios TB formos.
Sergamumas tuberkulioze Šakių rajone 1000-čiui gyv. sumažėjo nuo 0,89 sergančiojo 2011 m. iki 0,53 sergančiojo 2012 m. Iki 2006 m. tuberkuliozės paplitimas Šakių rajone buvo didesnis, negu Lietuvoje ar Marijampolės r., vėliau jis pradėjo mažėti, o nuo 2008 m. jis vėl auga (2 pav.). Šakių rajone tuberkulioze dažniausiai serga 18-44 m. amžiaus asmenys.
Džiugina faktas, kad tarp nepilnamečių, lyginant su 2009 m., rodiklis sumažėjo beveik 7 kartus – nuo 1,10/1000 gyv. iki 0,16/1000 gyv. Vyrai (0,93/1000 gyv.) serga daugiau kaip 5 kartus dažniau negu moterys (0,17/1000 gyv.). Vaikai, bendraudami su sergančiais TB asmenimis, turi labai didelę riziką užsikrėsti. Ypač rizika padidėja artimai bendraujant su šeimos nariais (,,šeimyniniai“ kontaktai), kolektyvuose (mokykloje, klubuose, turistinėse kelionėse ir kita). Epizodiniai bendravimai su sergančiuoju riziką užsikrėsti mažina, tačiau pavojingi kūdikiams. Todėl, esant galimai užsikrėtimo rizikai, reikia vaikus tikrinti profilaktiškai, nes kūdikiams ir mažiems vaikams TB infekcija yra labai pavojinga.

Untitled_52.jpg
2 pav. Sergamumas tuberkulioze 1000 gyv. Šakių rajone ir Lietuvoje 2008 – 2012 m.
Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras

Pagal Respublikinės tuberkuliozės ir infekcinių ligų ligoninės duomenis 2012 metais Lietuvoje buvo užregistruoti 1430 TB atvejai, sudarė 4,75 atvejus 10 000 gyventojų (2011 metais atitinkamai užregistruota 1532 nauji TB atvejai, sudarė 4,7 atvejus 10 000 gyventojų, 2010 metais 1573 nauji TB atvejai, sudarė 4,7 atvejus 10 000 gyventojų), Šakių rajone- 2012 metais- 17 atvejų, sudarė 5,4 atvejus 10 000 gyventojų, 2011 metais atitinkamai- 29 atvejai, sudarė sergamumo rodiklį 8,4 atvejus 10 000 gyventojų, 2010 metais- 20 atvejų, sudarė sergamumo rodiklį 5,6 atvejus 10 000 gyventojų. 2012 metais iš 17 Šakių rajone naujai išaiškintų TB atvejų 15 buvo nauji plaučių TB atvejai (sudarė 88,23 proc.).

Duomenys apie naujus tuberkuliozės atvejus Šakių rajono savivaldybėje 2012 m.
Untitled 1_1.jpg

Sergamumas lytiškai plintančiomis ligomis 2012 m. buvo mažesnis (1,92/1000 gyv.) nei 2011 m. (2,75/1000 gyv.) (3 pav.). Didžiausias sergamumas 25-64 m. amžiaus grupėje (2,96/1000 gyv.). Šakių rajone lytiškai plintančiomis ligomis sergama dažniau nei Lietuvoje (1,56/1000 gyv.). Didžiausias sergamumas Mažeikiuose (5,84/1000 gyv.), mažiausias- Rietavo savivaldybėje (0,11/1000 gyv.).

Untitled_53.jpg
3 pav. Sergamumas lytiškai plintančiomis ligomis 1000 gyv. Šakių rajone ir Lietuvoje 2008 – 2012 m.
Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras

Sergamumas sifiliu, gonorėja ir chlamidioze sumažėjo lyginant su 2011 metais. Sergamumo gonorėja rodiklis per pastaruosius trejus metus (2010-2012 m.) atitinkamai sumažėjo nuo 9,5 iki 7,3 atv./ 100 tūkst. gyventojų. Šakių rajone nuo 2009 m. gonorėjos neregistruota. Sergamumo sifiliu rodiklis per tą patį laikotarpį sumažėjo nuo 10,3 atv./ 100 tūkst. gyventojų 2010 m. iki 7,6 atv./ 100 tūkst. gyventojų 2012 m. Šakių rajone 2012 m. susirgimų sifiliu neregistruota, 2011 m.- 0,06/1000 gyv. Tačiau sergamumo sifiliu rodiklis Lietuvoje lyginant su kitomis ES šalimis yra vienas aukščiausių (po Rumunijos ir Maltos) tarp Europos Sąjungos šalių ir 1,6 karto aukštesnis nei ES šalių vidurkis (4,9/100 tūkst. gyv./2011 m.). 2012 metais Lietuvoje užregistruota tiktai penktadalis visų laboratoriškai patvirtintų sifilio atvejų. Sergamumo chlamidioze rodiklis per 2010 – 2012 metų laikotarpį sumažėjo nuo 11 iki 8,9 atv./ 100 tūkst. gyventojų. Šakių rajone sergamumas chlamidijoze 2010 m.-0,03/1000 gyv., 2011 m. ir 2012 m. susirgimų neregistruota.
Sergamumas ŽIV infekcija 2012 m. siekė 5,3 atv./ 100 tūkst. gyventojų ir buvo aukštesnis nei 2011 m. (5,15 atv./ 100 tūkst. gyv.), tačiau žemesnis nei ES šalių vidurkis (5,8/100 tūkst. gyv./2011 m.) Iš viso per visą ŽIV infekcijos registravimo Lietuvoje laikotarpį (1988-2012 m.) užregistruota 2060 ŽIV užsikrėtusių asmenų. Daugiausiai ŽIV infekcijos atvejų nustatyta Klaipėdos (534) ir Vilniaus (465) apskrityse. Šakių rajone jau du metus neregistruojama susirgimų ŽIV. Dominuojantis (68,1 %) ŽIV plitimo būdas Lietuvoje yra švirkščiamųjų narkotikų vartojimas. Tačiau per pastaruosius trejus metus šiuo būdu užsikrėtusiųjų sąlyginai mažėjo: 38,7 % visų naujai užsikrėtusiųjų ŽIV sudarė švirkščiamųjų narkotikų vartotojai 2012 m., 2011 m. – 51,8 %, 2010 m. – 69,3 %. Iki 2013 m. Lietuvoje AIDS susirgo 334 ŽIV infekuoti asmenys. Trečdalis jų jau mirę nuo AIDS. Sergamumo AIDS rodiklis 2012 m. padidėjo beveik dvigubai (nuo 0,7 iki 1,3 atv./ 100 tūkst. gyventojų) palyginus su 2011 m. ir buvo aukštesnis nei ES šalių vidurkis (0,9/100 tūkst. gyv./2011 m.). Šakių rajone susirgimų AIDS nuo 2008 m. neregistruota.
Didelė tikimybė, kad esami statistiniai duomenys neatitinka realios sergamumo LPL situacijos. Uždaviniai, kuriais siekiama mažinti riziką užsikrėsti LPL - stiprinti pirminę lytiškai plintančių infekcijų profilaktiką, ugdyti saugią ir atsakingą lytinę elgseną, suteikti moksleiviams kuo daugiau žinių apie LPL ir jų prevenciją. Pagerėjus jaunų žmonių žinioms apie lytiškai plintančių infekcijų profilaktiką, mažės susirgimų, jie lėčiau plis.

Visuomenės sveikatos specialistė Jurgita Kairytė-Daniūnienė
Atgal

Mūsų draugai