• 8 345 52 345
  • info@sakiaivsb.lt

Sveikatos statistika

2009.10.15
Šakių rajono gyventojų demografinė ir socialinė būklė

Gyventojai – demografijos ir statistikos sąvoka, išreiškianti valstybės, jos regiono, savivaldybės, miesto, kaimo ar kitokio tipo gyvenvietės dydį pagal nuolat toje teritorijoje gyvenančių žmonių skaičių. Gyventojų skaičius greta teritorijos ploto yra vienas iš pagrindinių rodiklių, pagal kuriuos sprendžiama apie gyvenamosios vietovės dydį, jos ekonomines, socialines, funkcines ir kitas galimybes.

Šakių rajone, kaip ir visoje Lietuvoje, demografinių procesų permainos vyksta nepalankia linkme. Remiantis Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenimis, Lietuvoje 2008 m. pradžioje gyveno 18,5 tūkst. mažiau žmonių negu 2007 m. Nuo 2005 iki 2009 metų pradžios mūsų rajone gyventojų skaičius sumažėjo 1834 gyventojais (1 lentelė).

1 lentelė. Gyventojų skaičius Šakių rajone 2005–2009 m.

Regionas

Metai

2005

2006

2007

2008

2009

Lietuvos Respublika

3425324

3403284

3384879

3366357

3349872

Marijampolės sav.

69936

69556

69297

68973

68763

Šakių r. sav.

37714

37200

36805

36364

35880

Šakių rajone 2008 m. didesnė dalis gyventojų, t. y. 26001 (71,5 proc.) gyveno kaimo ir mažesnė - 10363 (28,5 proc.) miesto vietovėse. Rajone 2005–2008 m. gyventojų skaičiaus pasiskirstymas tarp kaimo ir miesto vietovių ženkliai nepakito (1 pav.). Tuo tarpu Lietuvoje 2008 m. pradžioje didesnė dalis gyventojų, t. y. 66,9 proc., gyveno miestuose.

1 pav. Šakių rajono gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal gyvenamą vietovę

simage002.gif

Natūralus gyventojų prieaugis (1000-čiui gyv.) Šakių rajone per pastaruosius metus mažėjo nuo -3,1 2001 metais iki -6.73 2008 metais (2 pav.). Lietuvoje natūralus gyventojų prieaugis 1000-čiui gyventojų 2008 metais buvo -2,6, Marijampolės apskrityje -3,03. Didžiausias natūralus gyventojų prieaugis yra Visagine (1,72), teigiamas jis Vilniuje, Klaipėdos, Mažeikių, Kauno rajonuose ir Neringoje. Mažiausias natūralus gyventojų prieaugis – Ignalinos rajone (-13,99).

simage004.gif
2 pav. Lietuvos, Marijampolės apskrities ir Šakių rajono natūralus gyventojų prieaugis 1000-čiui gyventojų

Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė Lietuvoje kinta nežymiai (2005 m. – 71,66 m., o 2008 m. – 71,94 m.). Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė Marijampolės apskrityje 2005–2007 metais buvo trumpesnė negu bendra Lietuvos gyventojų, o 2008 m. – didesnė (72,44). 2008 metais vidutinė vyrų būsimo gyvenimo trukmė Marijampolės apskrityje – 66,96 m (Lietuvoje – 66,3 m.), moterų – 78,17 m. (Lietuvoje – 77,57 m.). Lietuvos vyrai ir moterys gyvena trumpiausiai Europos Sąjungoje, ilgiausiai iš Europos Sąjungos valstybių narių gyvena Švedijos vyrai ir moterys (2007 m. – atitinkamai 78,9 ir 84,4 metų).

Šakių rajone 2008 m. pradžioje gyveno 19075 moterų (52,41 proc.) ir 17289 vyrų (47,59 proc.), 2009 metų pradžioje – 18790 moterų ir 17090 vyrų (3 pav.). Per visą 2001 – 2008 m. laikotarpį mažėjo tiek moterų, tiek vyrų skaičius. Lietuvoje moterys, kaip ir Šakių rajone, sudaro didesnę dalį gyventojų (53,45 proc.). Didžiausia vyrų dalis – Neringoje (51,54 proc.), mažiausia – Kaune (44,77 proc.).

simage006.gif
3 pav. Vyrų ir moterų skaičius proc. Šakių rajone 2008 metais

Didžiausią Šakių rajono gyventojų dalį - 36 proc. - 2008 metais sudarė 18–44 metų amžiaus žmonės, t.y. darbingo amžiaus žmonės. Vaikai nuo 0–17 m. amžiaus sudarė 22 proc. visos Šakių rajono gyventojų populiacijos, nuo 2001 metų kasmet jų mažėja. 19 proc. gyventojų Šakių rajone - 65 metų amžiaus ir vyresni (4 pav.). Daugiausiai jaunimo Lietuvos mastu gyvena Šilalės rajone – 0-17 metų amžiaus asmenys 2008 metais sudarė 24,69 proc. populiacijos, mažiausiai – Visagine (15,76 proc.).

simage008.gif
4 pav. Amžiaus grupių pasiskirstymas Šakių rajone 2008 m.

2008 metais mirtingumas 1000-čiui gyventojų Šakių raj. buvo 15,81, didesnis negu Lietuvoje (13,1) ar Marijampolės apskrityje (13). Nuo 2001 metų mirtingumas Šakių rajone auga (5 pav.). Aukščiausias mirtingumas 1000-čiui gyventojų Lietuvoje yra Ignalinos rajone (22,61), mažiausias - Neringoje (8,58).

2007 metais Šakių rajone iš 100 000 gyventojų transporto įvykiuose mirė 43,73, tai yra, daugiau negu Lietuvoje (25,98) ar Marijampolės apskrityje (31,89). Vyrų mirtingumas transporto įvykiuose 100 000-čių gyv. (80,46) didesnis negu moterų (10,43).

2007 metais mirusiųjų dėl apsinuodijimo alkoholiu mūsų rajone 100 000 gyventojų teko 10,93, mažiau negu Lietuvoje (14,31) ar Marijampolės apskrityje (18,69). 2007 metais mūsų rajone 100 000 gyventojų teko 41 savižudybė (Lietuvoje – 30,36).

simage010.gif
5 pav. Mirtingumo tendencijos Šakių rajone 2001–2008 m.

Gimstamumo rodiklis Šakių rajone (9,08 gimusiųjų 1000-čiui gyventojų) 2008 metais buvo mažesnis negu Lietuvoje (10,5) bei Marijampolės apskrityje (9,97). Nuo 2001 metų gimstamumas Šakių rajone krito (nuo 10,6 2001 metais), mažiausias jis buvo 2005 metais (7,69) (6 pav.). Didžiausias gimstamumo rodiklis Lietuvoje yra Klaipėdos rajone (12,64), mažiausias – Birštone (6,88).

simage012.gif
6 pav. Gimstamumo tendencijos Lietuvoje, Šakių rajone ir Marijampolės apskrityje 2001–2007 m.

    Lietuvoje stebimas socialinės rizikos šeimų skaičiaus sumažėjimas (2005 m. buvo 16 361, 2008 m. – 11 350). Socialinės rizikos šeimų skaičius per 2005–2008 m. laikotarpį Šakių rajone sumažėjo nuo 465 2005 metais iki 267 2008 metais (7 pav.).

simage014.gif
7 pav. Socialinės rizikos šeimų skaičius Šakių rajone

Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro informacija


Atgal

Mūsų draugai