• 8 345 52 345
  • info@sakiaivsb.lt

Privalomasis mokymas apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai

PRIVALOMOJO MOKYMO APIE ALKOHOLIO IR NARKOTIKŲ ŽALĄ ŽMOGAUS SVEIKATAI MOKYMO PROGRAMA


Asmenys, kuriems privalomas pirmosios pagalbos mokymas

Mokymo temos

Mokymo trukmė

(akademinėmis valandomis)

Mokymo periodiškumas ir organizavimas*

Asmenys, iš kurių pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisė vairuoti transporto priemonę, teisė skraidyti orlaivio įgulos nariu, atlikti orlaivių techninę priežiūrą, dirbti skrydžių vadovu, teisė medžioti arba žvejoti, teisė vairuoti upių ir mažuosius laivus atimta (gali būti atimta arba dar nėra pasibaigęs specialiosios teisės atėmimo laikas) dėl teisės pažeidimo padarymo esant neblaiviam arba apsvaigusiam nuo narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų

1. Alkoholio vartojimo žala sveikatai, piktnaudžiavimo juo socialiniai ir teisiniai padariniai

2. Įstatymai ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys alkoholio vartojimo kontrolę

3. Alkoholio, alkoholio surogatų, gamybos dervų cheminė sudėtis ir poveikis žmogaus sveikatai

4. Su alkoholio vartojimu ir alkoholizmu susiję neigiami socialiniai padariniai – įtaka vairuojant, nelaimingiems atsitikimams, darbinei veiklai, šeimai, aplinkiniams

5. Alkoholio vartojimas ir nusikalstamumas

6. Girtumo laipsniai, apsinuodijimas alkoholiu, alkoholinė koma, tolerancija alkoholiui, priklausomybė, alkoholio poveikis atskiriems organams ir organų sistemoms

7. Narkotinių, psichotropinių medžiagų ir kitų psichiką veikiančių medžiagų poveikis žmogui ir jo aplinkai

8. Socialiniai narkotikų vartojimo padariniai ir teisinė atsakomybė

9. Psichiką veikiančių (narkotinių) medžiagų vartojimo tendencijos, vartojimo požymiai, tolerancija, priklausomybė

10. Psichiką veikiančių medžiagų vartojimo įtaka elgsenai, psichikos ir fizinei sveikatai (ūmūs ir lėtiniai apsinuodijimai, psichozės, asmenybės sutrikimai, užkrečiamosios ligos, nelaimingi atsitikimai)

11. Psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencija, psichologinė, medicinos, socialinė pagalba asmenims, vartojantiems žalingai psichiką veikiančias medžiagas

12. Stacionari ir ambulatorinė pagalba, anoniminė pagalba, savigalbos organizacijų veikla, socialinė pagalba ir reabilitacija

13. Pirmoji pagalba apsinuodijus alkoholiu, narkotinėmis medžiagomis ir kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis

4

Pagal asmenų, padariusių teisės pažeidimą, kreipimąsi


Mūsų draugai