• 8 345 52 345
  • info@sakiaivsb.lt

Klausimai - atsakymai

2016-03-17 Rengiamės kelionei į Europą autobusu. Važiuojant ilgą laiką, ima skaudėti kojas. Gal galite parekomenduoti keletą pratimų, išlipus iš autobuso pertraukėlių metu, kojoms?
Rekomenduojame keletą pratimų: 1) Važiuojant autobusu, jei yra galimybė pastovėkite, kad ir trumpai. 2) Sėdint pilnai ištieskite kojas ir rieskite pėdų pirštus link savęs ir nuo savęs (užlaikykite iki 20s). 3) Sėdint pakaitomis pritraukite vieną kelią, po to kitą. 4) Išlipus pasivaikščiokite ant pirštų galų ir kulnimis. 5) Stovint tiesiomis kojomis, mėginkite paliesti rankomis žemę (jokiu būdu nespyruokliuokite) . 6) Pasukite klubus ratu į vieną pusę, po to į kitą. 7) Delnais paplekšnokite per pakinklius. 8) Pakilnokite pakaitomis kelius, pritraukdami juos prie krūtinės ir apglėbdami. 9) Keletą kartų pritūpkite apglėbdami kelius. 10) Pašokinėkite ant vienos kojos ir ant kitos
 
2013-06-13 Kas dar žinotina keliaujantiems su ESDK?
Žinotina, kad būtinosios medicinos pagalbos mastai Europos šalyse skirtingi, todėl verta pagalvoti apie papildomą draudimą. Pavyzdžiui, papildomas draudimas gali apmokėti transportavimo išlaidas susirgus (repatriaciją), išlaidas už paciento papildomai pasirinktas paslaugas, kurių neapmoka tos šalies valstybinė (privalomojo) sveikatos draudimo sistema.
 
2013-06-13 Kaip elgtis praradus ESDK?
Jeigu įvykis, kurio metu praradote kortelę, užfiksuotas policijoje (jūsų pareiškime nurodyta, kad šio įvykio metu prarasta kortelė), policija išduoda pažymą apie dokumento praradimą. Priešingu atveju nauja kortelė išduodama tik sumokėjus 50 Lt už prarastos (arba sugadintos) kortelės keitimą.
 
2013-06-13 Kas atsitinka, jei kortele pasinaudoja neapdraustas asmuo?
Jei nustatoma, kad paslaugos buvo suteiktos neapdraustam asmeniui, neteisėtai pasinaudojusiam ESDK, o išlaidas VLK apmokėjo pagal šalies atsakingos įstaigos pateiktas sąskaitas, konstatuojama, kad buvo padaryta žala PSDF biudžetui. Šią žalą tenka atlyginti arba savanoriškai, arba per teismą. Pirmiausia VLK informuoja apie pareigą pačiam atlyginti žalą arba prašo pateikti draustumą privalomuoju sveikatos draudimu patvirtinančius dokumentus. Jei asmuo nepateikia prašomų dokumentų arba neatlygina nustatytos žalos, TLK kreipiasi į teismą, o išieškotos lėšos grąžinamos į PSDF biudžetą. Savanoriškas žalos atlyginimas. Šis būdas sukelia mažiau nepatogumų negu teismo sprendimo vykdymas. Savanoriškai atlyginti žalą galima kreipiantis į teritorinę ligonių kasą (pagal gyvenamąją vietą) ir pasirenkant vieną iš galimų būdų: iš karto pervesti visą sumą į nurodytą sąskaitą arba sudaryti sutartį dėl žalos atlyginimo dalimis. Priverstinis žalos išieškojimo vykdymas taikomas tuomet, kai nustatyta žala neatlyginama savanoriškai, ligonių kasai perdavus vykdomąjį dokumentą antstoliams.
 
2013-06-13 Ką daryti, jei draustumas nutrūksta?
Nutrukus draustumui asmuo kortele naudotis negali. Pasitaiko, kad praradę draustumą asmenys pasinaudoja kortele (pavyzdžiui, nemokamai gydosi), o paskui patiria nepatogumų. Pagal pateiktą ESDK užsienyje suteikus būtinąją medicinos pagalbą, išlaidas apmoka tos šalies valstybinio sveikatos draudimo įstaiga. Vėliau ji kreipiasi į VLK dėl šių išlaidų kompensavimo PSDF biudžeto lėšomis, o VLK, prieš apmokėdama šias išlaidas, išsiaiškina, ar asmuo buvo apdraustas.
 
2013-06-13 Ar norint gauti nemokamą būtinąją pagalbą užsienyje galima kreiptis į bet kurią gydymo įstaigą?
Teisės aktai suteikia teisę gauti PSDF biudžeto lėšomis apmokamą būtinąją medicinos pagalbą tik tose gydymo įstaigose, kurios dalyvauja tos šalies valstybinėje sveikatos sistemoje, t.y. turi sutartį dėl tokių paslaugų teikimo su tos šalies ligonių kasa ar kita atitinkama įstaiga. Valstybinėje sistemoje veikia tiek viešosios, tiek privačios gydymo įstaigos, todėl atvykus pravartu pasiklausti, ar gydymo įstaiga priklauso nacionalinei sveikatos sistemai. Taigi, ligonių kasos negali apmokėti už medicinos pagalbą, jei ji suteikta gydymo įstaigoje, veikiančioje už valstybinės sveikatos sistemos ribų. Ligonių kasos taip pat nekompensuoja paciento priemokų ir gydymo paslaugų, kurios pagal užsienio šalies (pagal sąrašą) nacionalinius teisės aktus, nėra apmokamos valstybinio sveikatos draudimo lėšomis. Išvykstantiems į kelionę patariame pasidomėti, kokios paciento priemokos ir mokesčiai taikomi konkrečioje ES šalyje – ši informacija skelbiama VLK ir TLK interneto svetainėse, galima sužinoti ir teritorinėse ligonių kasose, atvykus pasiimti kortelės.
 
2013-06-13 Ar susirgus ir pateikus ESDK užsienio šalyje (vienoje iš išvardintų) visos paslaugos teikiamos nemokamai? Kaip sumokama gydymo įstaigai, suteikusiai pagalbą?
Lietuvos apdraustajam keliaujant užsienyje susirgus, būtinoji medicinos pagalba suteikiama pagal toje šalyje nustatytas pagalbos apimtis ir už ją sumokama tos šalies teisės aktais nustatyta tvarka ir įkainiais. Tai reiškia, kad ligonių kasos apmoka ne už visas suteiktas paslaugas, o tik už toje šalyje apmokamas valstybinio (privalomojo) sveikatos draudimo lėšomis tos šalies apdraustiesiems. Pavyzdžiui, jei toje šalyje nustatyta, kad pacientams taikomos priemokos (mokesčiai), tai ir ESDK turėtojas turės primokėti. Daugelyje ES šalių ligonių kasos negali apmokėti transportavimo išlaidų, jei dėl nelaimingo atsitikimo ar ligos tenka vykti namo. Už užsienio (vienos iš išvardintų šalių) gydymo įstaigoje Lietuvos apdraustajam, turinčiam ESDK, suteiktas būtinosios medicinos pagalbos paslaugas gali būti apmokama šiais būdais: - užsienio šalies ligonių kasa ar kita atitinkama tos šalies institucija apmoka gydymo įstaigai už Lietuvos apdraustiesiems, pateikusiems ESDK, suteiktas būtinosios medicinos pagalbos paslaugas, o vėliau kreipiasi į VLK dėl išlaidų kompensavimo pateikdamos sąskaitas; - kai kuriose šalyse (pavyzdžiui, Prancūzijoje, Belgijoje, Šveicarijoje) už suteiktą būtinąją ambulatorinę medicinos pagalbą net ir pateikus ESDK gydymo įstaigoje už paslaugas reikia sumokėti, o vėliau Lietuvos apdraustasis pats turi kreiptis į tos šalies atitinkamą draudimo įstaigą kompensacijos; - nepateikus ESDK kreipiantis į gydymo įstaigą už būtinosios medicinos pagalbos paslaugas reikės sumokėti visą kainą; grįžus į Lietuvą, kreiptis į teritorinę ligonių kasą pagal gyvenamąją vietą ir pateikti prašymą dėl išlaidų būtinajai medicinos pagalbai kompensavimo bei mokėjimus patvirtinančių dokumentų originalus ir išrašus iš medicininių dokumentų. Ligonių kasa susisieks su ES šalies atitinkama institucija, kuri nurodys, kokią dalį Lietuvos apdraustojo išlaidų ligonių kasa gali kompensuoti. Tokia pati paslaugų suteikimo ir apmokėjimo tvarka galioja ir išvardintų šalių apdraustiesiems, kuriems būtinoji pagalba teikiama Lietuvoje.
 
2013-06-13 Kaip ir kur gauti ESDK? Ar ji išduodama vaikams? Kiek kainuoja ir kiek laiko galioja?
ESDK galima gauti pateikus prašymą teritorinei ligonių kasai (TLK), žinoma, jei esate apdraustas. Prašymą galima pateikti asmeniškai arba per įgaliotąjį asmenį, paštu, faksu, internetu bei elektroniniu paštu. Prašymo blanką bei elektroninį jo variantą galima rasti VLK ir TLK interneto svetainėse. ESDK išduodamos ir vaikams. Vaiko iki 16 metų prašymą pildo ir TLK pateikia vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas (rūpintojas), socialinės globos įstaigos atstovas, kartu pateikdamas paskyrimą globėju (rūpintoju) ar atstovavimą patvirtinančius dokumentus, arba šių dokumentų oficialias kopijas ir savo asmens dokumentą. Kortelė išduodama nemokamai, pateikus asmens tapatybę patvirtinantį apdraustojo dokumentą. ESDK galioja nuo 1 mėnesio iki 6 metų, atsižvelgiant į tai, kokiai apdraustųjų kategorijai asmuo priklauso (pvz., pensininkams išduodama 6 metų laikotarpiui, dirbantiesiems išduota kortelė galioja iki 2 metų, moksleiviams ir studentams vienerius mokslo metus ir pan.). Tačiau, nurodytą laiką kortelė galios tik tuomet, jei nesikeis jos turėtojo draustumo statusas, t. y. jei visą nurodytą laikotarpį asmuo Lietuvoje bus apdraustas. Jei privalomasis sveikatos draudimas nutrūksta, kortelė tampa negaliojančia.
 
2013-06-13 Ar ESDK išduodama ir kitose Europos šalyse?
Išvardintų Europos šalių piliečiai naudojasi ESDK, išduota šalyje, kurioje yra drausti valstybiniu (privalomuoju) sveikatos draudimu, kai prireikia pagalbos kitoje šalyje, taip pat ir susirgus Lietuvoje. ESDK naudojasi ir Lietuvos piliečiai, legaliai dirbantys ir mokantys nustatytus mokesčius (taip pat ir sveikatos draudimo mokestį) išvardintose Europos šalyse. Jiems kortelę išduoda atitinkamos šalies institucija, o naudinga ji tuomet, kai prireikia būtinosios medicinos pagalbos laikinai atvykus į Lietuvą ar kurią kitą sąraše nurodytą šalį. Galioja visose šalyse taikoma taisyklė – ESDK reikia pateikti gydymo įstaigoje, į kurią kreipiamasi pagalbos.
 
2013-06-13 Ar ESDK galioja visose užsienio šalyse?
Kortelė galioja tik Europos valstybėse – jų sąrašą pateikiame. ES šalys narės: Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Jungtinė Karalystė, Kipras, Latvija, Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Olandija, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Vengrija, Vokietija, nuo 2013 m. liepos 1 d. – Kroatija. EEE šalys narės: Lichtenšteinas, Islandija, Norvegija. Šveicarijos Konfederacija. Kitose šalyse ESDK negalioja.
 
2013-06-13 Kas yra Europos sveikatos draudimo kortelė (ESDK)?
Europos sveikatos draudimo kortelė yra dokumentas, patvirtinantis apdraustojo teisę gauti Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamas būtinosios medicinos pagalbos paslaugas laikino buvimo Europos Sąjungos (ES), Europos ekonominės erdvės (EEE) šalyse ir Šveicarijos Konfederacijoje metu.
 
2013-06-04 Sveki, kur Šakiuose yra išduodamos pažymos, kad nesi įrašytas i įskaitą dėl alkoholio ir narkotikų vartojimo?
Minėtos pažymos išduodamos Šakių psichikos sveikatos centre.
 
2013-06-03 Ar Europos Sąjungos (ES) šalių piliečiams, atvykusiems į Lietuvą, išrašomi kompensuojamieji vaistai?
Lietuvai tapus ES nare, į Lietuvą atvykusiems ES šalių piliečiams kompensuojamieji vaistai gali būti išrašomi tik tuomet, jei jie yra drausti privalomuoju sveikatos draudimu šalyje, kur gyvena (tai taikoma ir ten draustiems Lietuvos piliečiams) ir jei teikiama būtinoji medicinos pagalba. Tuomet mūsų ligonių kasos pasirūpina, kad užsienio šalies ligonių kasos apmokėtų už tos šalies apdraustųjų gydymą ir jiems išduotus kompensuojamuosius vaistus.
 
2013-06-03 Ką daryti pametus kompensuojamųjų vaistų pasą?
Sugadinus, pametus kompensuojamųjų vaistų pasą taikytinos tam tikros priemonės. Juk kompensuojamųjų vaistų pasas – dokumentas, savo svarba prilygstantis piliečio pasui, valstybinio socialinio draudimo ar pensininko pažymėjimui. Šį griežtos apskaitos dokumentą gauna tik privalomuoju sveikatos draudimu apdrausti gyventojai, pateikę asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kompensuojamųjų vaistų pasas ne tik leidžia vesti kompensuojamųjų vaistų išrašymo, išdavimo apskaitą bei kontrolę, bet ir padeda subalansuoti, tvarkingai panaudoti tas lėšas, kurios skiriamos gyventojų gydymui. Pagal teisės aktus, jei apdraustasis negrąžina senojo kompensuojamųjų vaistų paso arba grąžina sugadintą taip, kad negalima nustatyti pagal jį išduotų kompensuojamųjų vaistų ar medicinos pagalbos priemonių, naujasis kompensuojamųjų vaistų pasas išduodamas tik apdraustajam sumokėjus 50 litų. Išimtys gali būti taikomos tik asmenims, pateikusiems kompetentingos institucijos pažymą apie kompensuojamųjų vaistų paso praradimą dėl trečiųjų asmenų neteisėtos veikos ar dėl stichinės nelaimės (smarkios audros, upės potvynio, žaibo ir kt.) – šiuo atveju mokami 3 litai. Pavyzdžiui, jei kompensuojamųjų vaistų pasą pavagia, dėl jo vagystės reikia kreiptis į policiją, kuri išrašytų pažymą apie įvykį. Pažymą pateikus gydymo įstaigoje, išduodančioje kompensuojamųjų vaistų pasus, tektų sumokėti tik kompensuojamųjų vaistų paso keitimo mokestį – 3 litus. Apdraustasis, kurio kompensuojamųjų vaistų pasas sugadintas iš dalies, t. y. galima nustatyti kompensuojamųjų vaistų paso ir jame įklijuotų receptų numerių seką, tačiau trūksta informacijos apie parduotus kompensuojamuosius vaistus, gali kreiptis į TLK su pagrįstu prašymu dėl kompensuojamųjų vaistų pardavimo fakto patikrinimo. Jei TLK ekspertams atlikus patikrinimą nenustatoma, kad dėl apdraustojo kaltės galėjo būti padaryta žala PSDF biudžetui, už naują kompensuojamųjų vaistų pasą mokami 3 litai. Apdraustojo prašymą dėl kompensuojamųjų vaistų pardavimo fakto patikrinimo TLK išnagrinėja ne vėliau kaip per 15 dienų.
 
2013-06-03 Kartais gydymo įstaigos liepia susimokėti už kokias nors paslaugas. O ar reikia mokėti už recepto perrašymą?
Už recepto perrašymą mokestis neturi būti imamas.
 
2013-05-28 Kiek dienų galioja vaistų receptai?
Gydytojų išrašyti receptai galioja: a) kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių – 10 dienų, įskaitant recepto įsigaliojimo dieną; b) kiti receptai: • narkotinių vaistų – 5 dienas, įskaitant recepto išrašymo dieną; • kitų vaistų – 30 dienų, įskaitant recepto išrašymo dieną. • su žyma „Ilgalaikiam gydymui“– 180 dienų, įskaitant recepto išrašymo dieną. Konkrečiu atveju apie recepto galiojimo laiką sprendžia gydytojas, nurodydamas jį recepte. Šie receptų galiojimo terminai pastaruoju metu nesikeitė. Gydytojai asmeniškai atsako už išrašytus ir parašu bei asmeniniu spaudu ar gydytojo tapatybę patvirtinančiu lipduku patvirtintus receptus. Pasibaigus receptų galiojimo laikui, vaistai nebeišduodami. Tuomet vėl reikia kreiptis į gydytoją, kad šis pakartotinai parašytų naują receptą. Be to, kad vaistininkas galėtų parduoti vaistą, receptas turi būti užpildytas be klaidų, jame neturi trūkti reikiamų duomenų. Jei receptas išrašytas neteisingai, jis negalioja.
 
2013-05-28 Kokiam laikotarpiui gali būti išrašyti kompensuojamieji vaistai?
Gydantis gydytojas turėtų paaiškinti, kad pirmą kartą ligoniui, kuriam nustatyta lėtinė liga, vaistų išrašoma iki 1 mėnesio gydymo kursui (vaistai gali būti išrašomi vienai ar kelioms dienoms). Tik įsitikinus, kad vaistai veiksmingi, galima skirti iki 3 mėn. trunkantį gydymo kursą (išskyrus narkotinius ir psichotropinius vaistus, jie skiriami trumpesniam laikotarpiui). Šie ligoniai vieno apsilankymo metu gali gauti (pacientui pageidaujant) ne vieną kompensuojamųjų vaistų ar medicinos pagalbos priemonių receptą, o tris. Tai yra ligonio vartojamus vieno pavadinimo vaistus gydytojas gali išrašyti trijų mėnesių gydymui ant trijų atskirų receptų blankų – kiekviename recepte išrašyti vienam mėnesiui reikalingą vaistų ar medicinos pagalbos priemonių kiekį. Tokia tvarka – tai palengvinimas tiems pacientams, kuriems vienu kartu sumokėti keliems mėnesiams reikalingų kompensuojamųjų vaistų priemoką sunku, o kas mėnesį kreiptis į gydytoją dėl vaistų išrašymo taip pat keblu. Sergantiesiems kitomis (ne lėtinėmis) ligomis kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių vienu kartu gydytojas gali išrašyti vienam mėnesiui, jei liga ūmi – 7 dienų gydymo kursui. Pabrėžtina, kad gydytojas, išrašydamas kompensuojamųjų vaistų, privalo atsižvelgti į dozuočių originalioje pakuotėje skaičių, nurodytą Kompensuojamųjų vaistų bazinių kainų kainyne.
 
2013-05-28 Ką pacientui turi pasakyti gydytojas, išrašantis kompensuojamuosius vaistus ir juos išduodantis vaistininkas?
Gydytojas, taip pat ir vaistininkas, turi informuoti pacientą apie Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyne įrašytų to paties bendrinio pavadinimo vaistų kainas bei jiems nustatytas priemokas, t.y. paaiškinti, kad to paties vaisto kainos gali skirtis, o kaina priklauso nuo gamintojo nustatytos kainos. Kad būtų paprasčiau tai padaryti, kiekvienoje vaistininko darbo vietoje yra įrengti monitoriai. Monitoriaus pirmoje eilutėje turi būti nurodomas pigiausias (už kurį primokėti pacientui reikėtų mažiausiai) kompensuojamasis vaistas ar pigiausia medicinos pagalbos priemonė, brangesnieji išvardijami žemiau – paciento priemokos dydžio didėjimo tvarka. Pacientui svarbu žinoti, kad visose vaistinėse turi būti pigiausių to paties bendrinio pavadinimo grupės vaistų, esančių didmeninės prekybos rinkoje. Vaistinėms privalu turėti visų vaistų, įrašytų į Vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų sąrašą, kuriame yra kraujospūdį mažinantys, skausmą malšinantys, širdies veiklą gerinantys vaistiniai preparatai, taip pat vaistai kvėpavimo sistemos ligoms gydyti, antibiotikai infekcinėms ligoms gydyti ir kiti dažniausiai pacientams skiriami kompensuojamieji vaistai, kurių priemoka būtų mažiausia. Keičiantis Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainynui, koreguojamas ir Vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų sąrašas.
 
2013-04-30 Ar kompensuojama visa vaisto kaina?
Lietuvoje, kaip ir daugelyje pasaulio šalių, kompensuojama ne visa, bet vadinamoji bazinė vaisto kaina. Bazinė kaina yra mažmeninės kainos, už kurią vaistai parduodami vaistinėje, dalis. Ši dalis ir gali būti kompensuojama 100, 90, 80 ar 50 procentų. Daugelis pastebėjo, kad ir už 100 proc. kompensuojamuosius vaistus tuo pačiu bendriniu pavadinimu tenka primokėti. To priežastis – skirtumas tarp vaisto mažmeninės ir bazinės kainos dalies, kuri atitinka nustatytą kompensavimo dalį (100, 90, 80 ar 50 procentų). Pavyzdžiui, vieną vaistą su ta pačia veikliąja medžiaga gamina trys gamintojai, vaistinėje jų kainos skirtingos. Tačiau jiems apskaičiuota vienoda bazinė kaina – 37,95 lito. Ši lentelė parodo, kaip skaičiuojama vaisto bazinė kaina ir paciento priemoka, jei tas pats vaistas kompensuojamas pagal skirtingus kompensavimo dydžius. Tad pacientas, patariamas gydytojo ir vaistininko, iš analogiškų vaistų visuomet gali pasirinkti tą, kurio priemoka mažesnė. Beje, VLK interneto svetainės skyrelyje Vaistų ir medicinos pagalbos priemonių kainų paieška (http://195.182.66.169:8080/idrug-public-app/search.0;jsessionid=6cc546714a9765008870f2156b84) galima sužinoti, kiek kainuos reikalingi kompensuojamieji ir nekompensuojami vaistai. Vaistų kainų paieškos informacinėje sistemoje visais atvejais nurodomos didžiausios galimos vaistų kainos vaistinėje.
 
2013-04-30 Kokie vaistai kompensuojami?
Kompensuojamos ne visų vaistų, o tik tų, kurie yra įrašyti į Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą (A) ir Kompensuojamųjų vaistų sąrašą (B), įsigijimo išlaidos. Kompensuojamosios medicinos pagalbos priemonės įrašomos į atskirą Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašą (C). Šiuos sąrašus žino gydytojai ir jais naudojasi išrašydami vaistus ar medicinos pagalbos priemones.
 
2013-04-30 Ar kompensuojamieji vaistai, medicinos pagalbos priemonės išrašomi ant recepto blankų?
Kompensuojamieji vaistai, medicinos pagalbos priemonės pacientams išrašomi tik kompensuojamųjų vaistų pasuose. Šiuos pasus pacientams išduoda gydymo įstaigos, sudariusios sutartis su TLK. Gydantis gydytojas turi pasirūpinti, kad prireikus pacientas gautų šį pasą.
 
2013-04-29 Ar skiriasi receptų išrašymo tvarka privačioje gydymo įstaigoje?
Receptų išrašymo tvarka tiek privačioje, tiek viešojoje gydymo įstaigoje yra tokia pat – visos įstaigos laikosi tų pačių reikalavimų. Tačiau privačioje gydymo įstaigoje, nesudariusioje sutarties su teritorine ligonių kasa (TLK), dirbantys gydytojai išrašyti kompensuojamųjų vaistų negali.
 
2013-04-29 Kas gali išrašyti kompensuojamųjų vaistų?
Ambulatoriškai gydomiems pacientams, apdraustiems arba apsidraudusiems privalomuoju sveikatos draudimu (PSD), šeimos gydytojai ar gydytojai specialistai, dirbantys sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis sudariusiose gydymo įstaigose, gali išrašyti iš PSDF biudžeto kompensuojamų vaistų bei medicinos pagalbos priemonių.
 
2011-12-09 Sveiki, norėjau pasiteirauti ar sveikatingumo mankštos senjorams yra organizuojamos tik Vilkaviškyje, ar ir aplinkiniuose miesteliuose tokiuose kaip Kybartai, Šakiai, Pilviškiai?
Sveiki, sveikatingumo mankštos vyko Šakiuose, sveikatingumo klube "Audra" ir baseine. Kitais metais jas planuojama atnaujinti.
 
2011-11-07 Vasaros pradžioje įkando kažkoks vabalas, gal voras, bet nemanau kad erkė. Įkandimas blauzdos apačioje prie kauliuko. Aplink įkandimo vietą plečiasi odos paraudimas, gana ryškiai matoma riba ir paraudimas jau išplito iki blauzdos vidurio. Ar tai pavojinga, ka patartumete daryti.
Skubiai kreipkitės į šeimos gydytoją.
 
2011-06-16 Sveiki. Turiu tokia problemele, negaliu ausyse nesioti paprasto metalo auskaru (nezinau is kokio metalo gaminami tie auskarai kurie buna parduotuvese tokiose kaip maxima), tikriausiai esu alergiska, isiveriau auskara i bamba, auskara isiveriau is titano ir visai nepuliavo, dabar auskaras uzgijo ir galiu pasikeisti bet deja parduotuvese beveik visi auskarai is medicininio plieno, ar didele tikimybe kad busiu alergiska jei i bamba isiversiu medicininio plieno auskara?
nemažai žmonių yra alergiški nikeliui, kuris dažnai naudojamas auskarų gamyboje. Medicininis plienas gali sukelti alerginę reakciją. Bandykite ieškoti auskarų iš titano - jie, kad ir brangesni, alergijos nesukels. Dar turėtų tikti gryno aukso (ne mažiau 12 karato), platinos, nerūdijančio plieno, sidabriniai auskarai. apie medžiagas, iš kurių gaminami auskarai, galima paskaityti čia http://pirsingas.com/auskaru-medziagos
 
2011-05-29 Norėčiau 2011-ųjų vasarą kur nors linksmai paatostogauti. Gal yra kokių prasmingų stovyklų Škių rajone? O gal jūs planuojate rengti kokią šaunią sveikatingumo stovyklą? Būtų puiku,pamastykite apie tai,Ačiū.:)
laba diena, šiemet Šakių rajone neplanuojame rengti jokios sveikatingumo stovyklos. Apie Lietuvoje organizuojamas stovyklas galite daugiau sužinoti čia: http://www.kelioniuakademija.lt/lietuva_stovyklos?kel_pradzia_nuo=2011-05-31 http://www.krepsininkas.net/n3022-Vasaros-krepsinio-stovyklos-2011.html http://www.vaikuatostogos.lt/index.php?page=4wd
 
2011-03-31 Jau įrodyta, kad pažeisti tefloniniais paviršiais indai, nuodingi. Ar nekenksmingi indai iš chromo ir nikelio? Ydomu, kaip veikia žmogų tokiuose induose pagamintas maistas, jei esi šiems metalams alergiškas.
Nerūdijančio plieno, geležies, chromo ir nikelio puodai laikomi saugiausiais ir sveikiausiais indais. Chromas irgi turi teigiamos įtakos sveikatai, tačiau reikėtų išvirti bent 7-8 patiekalus šiuose induose, kad priartėtumėte prie rekomenduojamos dienos normos. Nikelis nedideliais kiekiais būtinas organizmui, tačiau didesniojo kiekio patekimas gali sukelti pavojų sveikatai. Yra gana nemažai nikelio šaltinių buityje, padedančių jam patekti tiek su maistu (nikeliuoti indai, stalo, maisto gaminimo įrankiai, pasterizuotas pienas, ir kiti produktai, užterštos daržovės ir vaisiai), tiek per burnos ir kitas gleivines (dantų karūnėlės, tabako rūkymas), ar per odą. Žmonėms nikelis gali sukelti alerginius kontaktinius dermatitus, ypač jaunoms moterims, kurios nešioja nikelio turinčius auskarus (požymiai – odos bėrimas, niežulys, odos paraudimas ar sausumas). Tokie indai netinka nikeliui alergiškiems ar jautriems žmonėms, juose nerekomenduojama gaminti aštrių ir daržovių patiekalų. Termiškai veikiamos daržovių sultys reaguoja su metalo jonais, sudarydamos kenksmingas druskas. Norėdami išvengti maisto „praturtinimo“ kenksmingomis medžiagomis, metaliniuose induose nevirkite ir nelaikykite rūgščių patiekalų (barščių). Nikelio antagonistai yra geležis, cinkas, selenas ir vitaminas C.
 
2011-02-01 Ką daryti, jei klasėje keliems mokiniams paraudo darytas brėžinėlis tuberkuliozei nustatyti?
kreiptis į gydytoją, kuris įvertins situaciją, atliks specialius tyrimus
 
2010-11-22 Perkant iš parduotuvės vaisius ir daržoves, dažnai jie būna apdoroti chemikalais. Ar pakanka paprastai nuplauti vandeniu ir ar tai veiksminga?
Tekančiu vandeniu plaunant daržoves, pašalinami purvas ir nešvarumai. Jei daržovę auginant buvo naudojami pesticidai – jie nenusiplaus, belieka tikėtis, kad jų kiekis augale neviršija nustatytų normų. Norint pašalinti nitratų kiekį augale, galima jį mirkyti, tačiau nepamirškite, kad tokiu atveju "naikinami" ir vitaminai. Kitas būdas - "pavojingiausių" augalo vietų nupjaustymas. Petražolių ir krapų geriausia vartoti tik šakeles, o kotus išmesti, baltagūžių kopūstų vertėtų išmesti viršutinius lapus bei kotą, morkų ir burokėlių - 1 - 1,5 cm dalies prie lapų, agurkų - žievę ir galus. Daržoves ir vaisius, kurie, kad ilgiau galiotų, apdorojami specialiu vašku (pvz. ilgavaisiai agurkai, obuoliai) po tekančiu vandeniu reikia ne tik nuplauti, bet ir lupti. Norint geriausio rezultato, galima įsigyti specialių priemonių vaisių ir daržovių plovimui, tačiau jos pakankamai brangios. Daržovės ar vaisiaus išorėje esančius pesticidus galima pašalinti daržoves ir vaisius plaunant parūgštintu vandeniu. Kai kas vaško šalinimui naudoja ir sodą - tačiau tai, lyginant su parūgštintu vandeniu, ne taip efektyvu. Kaip "pasigaminti" vaisių ir daržovių ploviklį, galima pasižiūrėti čia http://www.videojug.com/film/how-to-make-an-organic-fruit-and-vegetable-wash
 
2010-10-21 Kokia ROUNDAPO žala žmogaus organizmui, kai juo naikinamos piktžolės? Kiek laiko jis lieka kenksmingas žemėje?
Šio herbicido sudedamoji dalis glifosatas. Dirbant su šia medžiaga reikia dėvėti cheminėms medžiagoms atsparias gumines pirštines, specialius drabužius, aulinius batus, pagamintus iš gumos arba iš PVC ir apsauginius akinius. Glifosatas pavojingas akims. Jei jo patenka į akis, būtina nedelsiant gausiai skalauti jas vandeniu bent 15 minučių. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis medicininės pagalbos. Jei medžiagos patenka ant odos, nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius, odą gausiai plauti vandeniu su muilu. Jei odos dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. Smarkiai išsitepus produktu, visada reikia kreiptis medicininės pagalbos. Dirbančiajam su šia medžiaga jos įkvėpus būtina nukentėjusįjį išvesti į gryną orą, jei situacija pavojinga, kreiptis medicininės pagalbos. Prarijus būtina skalauti burną, kreiptis medicininės pagalbos. Joks specifinis priešnuodis nėra žinomas. Glifosatas trukdo metabolito fosfoenolpiruvato(PEP) pririšimui prie fermento vietos. PEP yra svarbiausias metabolitas, esantis visuose organizmuose, įskaitant žmones. Todėl glifosatas gali sutrikdyti daugelį svarbių fermentų sistemų, kurios panaudoja PEP, įskaitant energijos metabolizmą ir pagrindinių membranų lipidų, reikalingų nervų ląstelėms, sintezę. Plačiau apie glifosato poveikį galima paskaityti čia http://gmoknyga.wordpress.com/2010/01/12/septintas-skyrius-herbicidu-keliami-pavojai/ Glifosatas į nekenksmingus cheminius junginius suskyla per du mėnesius. Svarbu saugoti, kad jo nepatektų į vandens telkinius.
 
2010-09-10 daznai sala kojos, kaip to isvengti?
Jeigu kojos šąla dėl galimo sveikatos sutrikimo, būtina kreiptis į gydytoją ir vartoti jo paskirtus vaistus bei pildyti kitus nurodymus, pavyzdžiui: atsisakyti rūkymo, alkoholio, įprasti daryti vandens procedūras, grūdinančias organizmą ir tonizuojančias kraujagysles. Viena iš dažniausiai rekomenduojamų procedūrų, šąlant kojoms, yra kontrastinis dušas. Taip pat patartina kasdien mankštintis bent po 20 minučių bei šilčiau rengtis.
 
2010-05-24 Tik automobili, ar visas transporto priemones?
Epilepsija sergantiesiems yra šie apribojimai: 1.Po pirmo (vienintelio) epilepsijos priepuolio A; A1; AM; B; B1 ir BE kategorijų vairuotojai negali vairuoti 6 mėnesius, kitų kategorijų – 2 metus. 2.Diagnozavus epilepsiją (buvus 2 ir daugiau epilepsijos priepuolių) ir priepuoliams nesikartojant, A; A1; AM; B; B1 ir BE kategorijų vairuotojai negali vairuoti 2 metus, kitų kategorijų – 10 metų. 3.Draudžiama vairuoti priešepilepsinių vaistų nutraukimo periodu ir 6 mėnesius po jų nutraukimo. 4. Kartojantis priepuoliams tik miego metu, po 2 metų A; A1; AM; B; B1 ir BE kategorijų vairuotojams leidžiama vairuoti tik dienos metu, o kitų kategorijų vairuotojams vairuoti draudžiama. 5.Po nepatikslinto sąmonės sutrikimo epizodo A; A1; AM; B; B1 ir BE kategorijų vairuotojai negali vairuoti 6 mėnesius, kitų kategorijų – 2 metus. Išsamesnę informaciją šiuo klausimu galima rasti čia: http://www.neuroseminarai.lt/Neuro_2008_Nr4_251-253.pdf http://www.lesia.lt/www/index.php
 
2010-05-20 Sveiki, anksciau vartojau vaistus Depakine Crono. 2007m. gydytojai nutrauke gydyma. Ar galiu is gydytoju gauti pazyma, kad galiu vairuoti? Laba diena. Daugiau nei pries du metus baigiau epilepsijos gydyma, nei gydymo metu, nei po jo priepuoliu neturejau. Ar galiu dabar laykitis teises? Dekui. Ar tiesa kad 5 metus po Depakine Chrono vartojimo negalima vairuoti?
Vadovaujantis LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. GEGUŽĖS 31 D. ĮSAKYMU NR. 301 „DĖL PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE“, nesant priepuolių 2 metus, individualiai gali būti suteikta teisė vairuoti automobilį. Šiuo klausimu taip pat konsultuojama Lietuvos epilepsija sergančiųjų integracijos asociacijos tinklalapio www.lesia.lt teisinės informacijos skiltyje. Mūsų nuomone, tai turėtų spręsti specialistas – gydytojas epileptologas.
 
2010-05-13 Ką duoda šiaurietiškas vaikščiojimas? Man skauda sąnarius, sunku judėti, ar lazdos padės?
Šiaurietiškas vaikščiojimas priverčia judėti sąnarius be tokio apkrovimo, kaip bėgimas. Judant sąnariams, juose gaminasi sąnarių skystis, kuris atlieka sutepimo funkciją. Be to, lazdą galima naudoti kaip atramą - judėti būna lengviau. Žinoma, neteisingas naudojimas gali dar labiau pakenkti, šiaurietiško vaikščiojimo reikia mokintis.
 
2010-04-29 Į daugumos maisto sudėtį įeina gliutamatai. Kaip maitintis, jei esi alergiškas šiam "gėriui"?
Reikia vengti maisto, kuriame yra šio skonio stipriklio (jis žymimas E621). Lietuvoje viešojo maitinimo įmonėse, įsikūrusiose mokyklose, vaikų darželiuose, ligoninėse ar socialinės globos įstaigose, patiekalų gamybai natrio glutamatą vartoti draudžiama. Natrio glutamato naudojimas taip pat draudžiamas kūdikių ir vaikų iki trejų metų maisto produktuose. Restoranai ir kavinės natrio glutamatą į patiekalus gali dėti, tačiau valgiaraštyje to nurodyti neprivalo.
 
2010-04-28 Kada geriausiai skiepytis nuo erkių? Ar dar galima, ar jau pavėluota? Ar nepakenks vakcinai geriami antibiotikai?
Skiepytis nuo erkinio encefalito galima ištisus metus. Geriausia tai daryti iki pradedant dažnai lankytis gamtoje, kad spėtų susidaryti imunitetas. Tinkamiausias laikas - žiema, pavasaris ar vasaros pradžia. Šiuo metu Lietuvoje naudojamos dvi vakcinos, tiesioginių kontraindikacijų dėl antibiotikų vartojimo nėra, sąveika tarp jų ir vakcinos nėra įrodyta. Jei vartojami antibiotikai, tačiau norima pasiskiepyti kuo greičiau, tai daryti geriausia antibiotikų vartojimo ciklo pabaigoje. Jei nelabai skubama - geriau palaukti, nes vakcinos veikimo mechanizmas yra organizmo imuninis atsakas ir antikūnių gamyba prieš infekcijos sukėlėją. Pasiskiepijus ūmaus susirgimo metu, kuomet vartojami antibiotikai, galima nepakankama antikūnių gamyba. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į Užkrečiamų ligų ir AIDS centrą
 
2010-04-27 Ar turi įtakos žmogaus kraujotakai ir sąnariams orų kaita ?
Orų kaita turi įtakos kraujagyslių ir vegetacinei nervų sistemai. Orai nesusargdina, bet išryškina silpnąsias organizmo vietas, signalizuoja apie ligas. Pavojingiausi sveikatai yra greitai besikeičiantys orai, kai staiga krinta arba kyla slėgis, pradeda pūsti smarkus vėjas, atsiranda didelis debesuotumas. Svyruojant slėgiui skauda sąnarius, juos gelia, jie patinsta ir pan. Periferinės kraujagyslės - vienas iš kūno temperatūros reguliatorių. Orui atšalus, jos susiaurėja. Jų spazmai gali sukelti koronarinių kraujagyslių spazmus. Sveikam žmogui šaltis nekenkia, bet jeigu refleksinis spazmas išsivysto jau aterosklerozės pažeistose, susiaurėjusiose kraujagyslėse, miokardas nebegauna pakankamai deguonies ir maistinių medžiagų, dėl to išsivysčiusi išemija gali pasireikšti stenokardijos priepuoliu. Į šalto oro frontus ir aukšto slėgio sritis, ypač kai tai sutampa su aukštu geomagnetinės veiklos fonu, jautriausiai reaguoja žmonės, sergantys širdies ir kraujagyslių ligomis, tulžies pūslės akmenlige, žarnyno ligomis, bronchų astma. Kai nusistovi žemo slėgio frontas, padidėja oro drėgmė ir sumažėja deguonies kiekis, labiausiai sveikata pablogėja tiems, kurie serga išemine širdies liga, arterine hipertonija, lėtinėmis bronchų ligomis.
 
2010-04-23 Jei mano imuninė sistema nusilpusi,ar nepakenks vakcina nuo erkių?
Geriausia šiuo klausimu būtų pasikonsultuoti su šeimos gydytoju. Skiepai gali būti neveiksmingi, jei žmogui taikomas imuninę sistemą slopinantis gydymas arba esant imuninės sistemos sutrikimų (pvz., AIDS, vėžys, gydomas spinduline ar chemoterapija, ir kt.). Jei imuninė sistema nusilpusi, gydytojas po vakcinacijos gali paskirti kraujo tyrimą, kad nustatytų, ar vakcinos poveikis pakankamas.
 
2010-04-23 Ar stumdymas ir patyčios pradinukui mokykloje gali turėti įtakos ateityje?
Taip, gali - buvimas nuolatinėje streso būsenoje labai neigiamai veikia tiek fizinę, tiek emocinę žmogaus būklę. Nestabdomos patyčios žlugdo motyvaciją mokytis, kūrybiškumą, saviraišką ir, svarbiausia, pasitikėjimą savimi. Priekabiavimą patiriantys vaikai gali turėti bendravimo sunkumų: jiems sunkiau užmegzti ir palaikyti santykius su bendraamžiais, sunkiau prisitaikyti ar išreikšti save vaikų grupėje, bendraudami jie gali išreikšti baimingą, nesaugų, kupiną nepasitikėjimo elgesį ir, jei problema nesprendžiama, net suaugę gali būti uždari, bijoti reikšti nuomonę.
 
2010-03-03 kaip isvengti virskinimo sistemos ligu?
Virškinimo sistemos ligų priežastys gali būti įvairios. Svarbiausia - teisingi higienos įgūdžiai (rankų plovimas prieš valgį, tinkamas maisto paruošimas, burnos higiena) bei subalansuota ir taisyklinga mityba
 
2010-02-23 Norejau paklausti kokios yra ligonines atliekamos funkcijos? Man cia reikia praktikai.
Šiek tiek neaiškus klausimas - kokią ligoninę turite omenyje? Ligoninių yra įvairių tipų - slaugos ir palaikomojo gydymo, antrinio, tretinio lygio, universitetinės, specializuotos (pvz., tuberkuliozės dispanseriai, akių, kardiologinės ir t.t.), jų visų funkcijos skiriasi. Jeigu Jus domina mūsų rajono ligoninės atliekamos funkcijos - įeikite į tinklalapį http://www.ligonine.com/
 
2010-02-03 Ar sveika laikytis dietos ir iš viso kiek ir kokių dietų yra?
Medicinos praktikoje taikomos gydomosios dietos - priklausomai nuo ligos, jas parenka gydytojas. Nemažai populiariųjų dietų rūšių aprašyta puslapyje http://www.dieta.lt/dietos/ Laikytis dietos nereikia, jei kūno masės indeksas (KMI) nerodo antsvorio, neverta pasitikėti ir tomis dietomis, kurios siūlo didelį numestų kilogramų skaičių per trumpą laiką. Dietos efektas būna tik tol, kol laikomasi jos reikalavimų, tad geriausia iš pagrindų keisti mitybą, sveikai maitintis ir sportuoti. Laikantis dietos rekomenduojama remtis sveikos gyvensenos principais, nepersivalgyti, rinktis įvairų maistą, patartina laikytis sveikos mitybos piramidės nurodymų - http://www.sakiaivsb.lt/8921/mitybos-piramide/?read=2887
 
2010-01-15 Norėjau pasiklausti ar sveika daryti atsispaudimus esant S raides stuburo iškrypimui (skoliozei)?
jeigu tai Jums nesuteikia papildomo skausmo ar kitų nemalonių pojūčių, galima, tik saikingai. Jei tai sukelia skausmą, siūlome kreiptis į gydytoją.
 
2009-12-18 Kuo skiriasi pandeminis A(H1N1)v gripas nuo kiaulių gripo?
Gripo A(H1N1)v virusas skiriasi nuo kiaulių gripo virusų. Kiaulių gripas – ūmi kiaulių kvėpavimo takų liga, sukelta A tipo gripo viruso. Kiaulių mirtingumas nuo šio gripo yra mažas, kiaulės paprastai pasveiksta per 7–10 dienų. Kiaulių kilmės gripo virusas sukelia infekciją laukiniams ir naminiams paukščiams, arkliams ir žmonėms. Tarp rūšių virusas perduodamas retai. Iki šiol iš kiaulių buvo išskirti 3 gripo A viruso potipiai: H1N1, H1N2 ir H3N2.
 
Klausimas
Mūsų draugai