Book Appointment

© Union Dental. All rights reserved. Powered by YOOtheme.

DĖL INFEKCIJŲ PLITIMĄ RIBOJANČIO REŽIMO SKELBIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – Fondo valdyba) teritoriniai skyriai nagrinėdami asmenų prašymus išduoti nedarbingumo pažymėjimus asmens (vaiko) priežiūrai nustato atvejus, kai švietimo įstaigose infekcijų plitimą ribojantis režimas (toliau – IPRR) skelbiamas nesilaikant visų teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

Pažymėtina, kad, vadovaujantis Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 11 straipsnio 4 dalimi, jeigu vaiko iki 8 metų, bet ne ilgiau kaip iki jo ugdymo pagal pradinio ugdymo programą pradžios, ar pagal pradinio ugdymo programą ugdomo vaiko, ar neįgalaus asmens, besimokančio pagal bendrojo ugdymo programą arba jo specialiesiems ugdymosi poreikiams pritaikytą bendrojo ugdymo programą, lankomoje švietimo įstaigoje nustatomas IPRR ir dėl to atsiranda būtinybė jį prižiūrėti, ligos išmoka vaiko ar neįgalaus asmens motinai (tėvui), įmotei (įtėviui), senelei (seneliui), budinčiam globotojui, globėjui arba vaiką ar neįgalų asmenį laikinai prižiūrinčiam asmeniui, kai vaikui ar neįgaliam asmeniui nustatyta laikinoji priežiūra pas fizinius asmenis ar jis yra laikinai apgyvendinamas pas fizinius asmenis, iš Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų vaiko ar neįgalaus asmens lankomoje švietimo įstaigoje nustatyto IPRR laikotarpiu pradedama mokėti nuo pirmosios vaiko ar neįgalaus asmens priežiūros dienos ir mokama ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių išduodamų elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimo dėl epideminės situacijos tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-533/A1-189 (sveikatos apsaugos ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. V-843/A1-317 redakcija, toliau – Tvarkos aprašas), 6 punkte nustatyta, kad vienas iš atvejų, kai Fondo valdybos teritoriniai skyriai išduoda nedarbingumo pažymėjimus – tai atsiradusi būtinybė prižiūrėti sveiką vaiką, kai švietimo įstaigoje užkrečiamųjų ligų protrūkio ar paskelbtos epidemijos (nesant paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino) metu nustatomas IPRR.

Primintina, kad IPRR skelbimą švietimo įstaigose reglamentuoja Gripo ir (ar) COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) epidemijos skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-756, 2 priedas. IPRR gali būti skelbiamas gripo ir (ar) COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) epidemijos laikotarpiu ir atskirais atvejais, kurie vertinami atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją apskrityje, savivaldybėje, įstaigoje, – ne epidemijos laikotarpiu.

Pažymėtina, kad ne epidemijos laikotarpiu IPRR gali būti skelbiamas savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu, kuris priimamas įvertinus bendrą gripo, COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) ir ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų (ŪVKTI) situaciją savivaldybėje ir (ar) švietimo įstaigoje ir gavus švietimo įstaigos vadovo prašymą bei Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) teikimą.

Taigi, tais atvejais, kai Fondo valdybos teritoriniam skyriui asmens prašymu pagal Nacionalinės švietimo agentūros tvarkomo Mokinių registro duomenis apie švietimo įstaigoje paskelbtą IPRR išdavus nedarbingumo pažymėjimą vaiko priežiūrai ir jo pagrindu asmeniui skyrus ligos išmoką paaiškėja, kad IPRR švietimo įstaigoje paskelbtas nesilaikant teisės aktų reikalavimų, gali susidaryti ligos išmokos permoka, kuri Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 21 straipsnyje nustatyta tvarka išieškoma iš asmenų, dėl kurių kaltės Valstybinio socialinio draudimo fondui buvo padaryta žala.

Prašome savivaldybių joms pavaldžioms švietimo įstaigoms priminti, jog ne epidemijos laikotarpiu IPRR švietimo įstaigose gali būti skelbiamas tik savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu, gavus švietimo įstaigos vadovo prašymą ir NVSC teikimą. Informacija, susijusi su IPRR skelbimu švietimo įstaigose, pateikiama adresu https://nvsc.lrv.lt/lt/informacija-visuomenei-apie-covid-19/grizusiems-atvykusiems-is-uzsienio-1/iprr-skelbimas-ugdymo-istaigose.

Kartu informuojame, kad tuo atveju, jeigu IPRR švietimo įstaigose bus skelbiamas nesilaikant nustatytų teisė aktų reikalavimų ir, vadovaujantis Nacionalinės švietimo agentūros tvarkomo Mokinių registro duomenimis apie švietimo įstaigoje paskelbtą IPRR bus išduoti nedarbingumo pažymėjimai, kurių pagrindu skiriamos ligos išmokos, būsime priversti kreiptis į švietimo įstaigas, jų steigėjus ar kitus jų veiklą prižiūrinčius asmenis dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui padarytos žalos atlyginimo.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos informacija

Šakių rajono visuomenės sveikatos biuras
Kur mes esame

Bažnyčios g. 39 A
LT-71123, Šakiai

Kontaktai
Darbo laikas
  • Pir - Ket

    8 - 17 val.

  • Pen

    8 - 15.45 val.

  • Šeš - Sek

    Nedirbame

Privatumo politika | Asmens duomenų apsauga

© Union Dental. All rights reserved.
Powered by YOOtheme.

© Visos teisės saugomos, Šakių rajono visuomenės sveikatos biuras

Skip to content