Book Appointment

© Union Dental. All rights reserved. Powered by YOOtheme.

Vaikų žaidimų patalpos turi atitikti reikalavimus

Vėstant orams, padažnėjus lietui ir trumpėjant dienoms, vaikai mažiau laiko žaisdami praleidžia gryname ore. Šaltuoju periodu vaikų žaidimai, poilsis ir ugdymas daugiau vyksta vaikų ugdymo įstaigų, prekybos centrų, pramogų parkų, kitose viešose vietose įrengtose vaikų žaidimų patalpose. Siekiant apsaugoti vaikus nuo susižalojimų, atkreipiame dėmesį į Lietuvos higienos normą HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kuri nustato pagrindinius vaikų žaidimų patalpų įrengimo viešosiose vietose, jų naudojimo ir priežiūros sveikatos saugos reikalavimus.

Žaidimų patalpos turi būti įrengtos saugiai

Prieš pradedant naudoti žaidimų patalpas, turi būti įvertinta jų atitiktis Lietuvos standartų reikalavimams. Įvertinimą turi atlikti akredituota įstaiga. Išduotą kontrolės dokumentą privaloma saugoti.

Žaidimų patalpų įranga, smūgį silpninanti danga turi turėti atitikties sertifikatą ar gamintojo deklaraciją, liudijančią įrangos ir dangos atitiktį joms taikomų Lietuvos standartų LST EN 1176-1, LST EN 1176-2, LST EN 1176-3, LST EN 1176-4, LST EN 1176-5, LST EN 1176-6 , LST EN 1176-10, LST EN 1176-1, LST EN 1177 ar tapačių standartų reikalavimams bei surinkimo, naudojimo ir priežiūros instrukcijas valstybine kalba. Žaidimų patalpų įranga, smūgį silpninanti danga turi būti sumontuota pagal gamintojo instrukcijas.

Jeigu yra laiptai, draudžiama įrengti horizontalaus dalijimo aptvarus ir turėklus, sraigtinius laiptus, laiptų pakopos negali būti siaurėjančios, įstiklintos durų dalys iš abiejų pusių turi būti apsaugotos nuo atsitiktinio susidūrimo, varstomi langai turi turėti langų atidarymo ribotuvus, elektros lizdai vaikams prieinamose vietose turi būti uždengti specialiomis apsaugos priemonėmis, baldai turi atitikti vaikų ūgį. Žaidimų patalpose turi būti įrengtos individualios spintelės ar kitokie įrenginiai, išskyrus atvejus, kai visuomeninės paskirties pastate lankytojams įrengtos bendro naudojimo rūbinės. Taip pat žaidimų patalpose turi būti numatyta vieta avalynei pasidėti ir (ar) lankytojai turi būti aprūpinami antbačiais.

Prie žaidimų patalpų turi būti įrengti sanitariniai mazgai. Jie gali būti neįrengiami, kai žaidimų patalpos nuo visuomeninės paskirties pastate esančių bendro naudojimo sanitarinių mazgų yra nutolusios ne didesniu kaip 50 m atstumu. Sanitariniuose mazguose, atskirai įrengtose praustuvėse, turi būti nuolat tiekiamas šaltas ir karštas vanduo.

Žaidimų patalpose turi būti įmonės pirmosios pagalbos rinkinys ir paskirtas asmuo, atsakingas už pirmosios pagalbos rinkinio priežiūrą ir papildymą. Rinkinio sudėtis ir apimtis turi atitikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ reikalavimus. Atkreipiame dėmesį, kad įsakymu patvirtintame Pirmosios pagalbos rinkinio apraše nustatytų reikalavimų neatitinkančius pirmosios pagalbos rinkinius galima naudoti ne ilgiau kaip iki 2023 m. sausio 1 d., o jei jie papildyti turniketais, skirtais stipriam (masyviam) kraujavimui (rankose, kojose) stabdyti – ne ilgiau kaip iki 2025 m. sausio 1 d.

Žaidimų patalpų bei jose įrengtos įrangos priežiūra

Žaidimų patalpų, žaislų ir įrangos priežiūra prasideda nuo kasdieninio ir pagal poreikį atsakingo valymo, plovimo, dezinfekavimo iki techninės priežiūros ir kontrolės 1 karto per savaitę/ per 3 mėnesius/ per 12 mėnesių. Žaidimų patalpų naudojimo metu atsiradę sienų, lubų, grindų, įrenginių ar inventoriaus defektai, galintys turėti įtakos vaikų sveikatai ir saugumui, šalinami nedelsiant. Jeigu to padaryti neįmanoma, užtikrinti, kad patalpos ar įranga nebūtų naudojama (įranga blokuojama ar pašalinama).

Už žaidimų patalpų įrangos priežiūrą ir saugą atsako juos eksploatuojantys juridiniai ar fiziniai asmenys. Savininkams nepaskyrus žaidimų aikštelių ir (ar) patalpų eksploatuotojo, už jų priežiūrą ir saugą atsako savininkai.

Žaidimų patalpose, kuriose teikiamos vaikų priežiūros paslaugos, turi būti sudarytos higieniškos sąlygos nemokamai atsigerti geriamojo vandens (pvz., pilstomo iš geriamajam vandeniui skirtų indų, talpų, automatų ir pan.).

Prie žaidimų patalpų, kuriose teikiamos vaikų priežiūros paslaugos, turi būti įrengti sanitariniai mazgai.

Jei žaidimų patalpose teikiamos vaikų priežiūros paslaugos, šias paslaugas gali teikti tik pilnamečiai darbuotojai. Jei teikiamos vaikų mokymo, ugdymo ir auklėjimo paslaugos, jas teikiantys darbuotojai gali dirbti tik nustatyta tvarka pasitikrinę sveikatą, taip pat įgiję žinių higienos ir (ar) pirmosios pagalbos teikimo klausimais.

NVSC informacija

Šakių rajono visuomenės sveikatos biuras
Kur mes esame

Bažnyčios g. 39 A
LT-71123, Šakiai

Kontaktai
Darbo laikas
  • Pir - Ket

    8 - 17 val.

  • Pen

    8 - 15.45 val.

  • Šeš - Sek

    Nedirbame

Privatumo politika | Asmens duomenų apsauga

© Union Dental. All rights reserved.
Powered by YOOtheme.

© Visos teisės saugomos, Šakių rajono visuomenės sveikatos biuras

Skip to content