• 8 345 52 345
  • info@sakiaivsb.lt

Sveikatos statistika

2017.06.05
Šakių rajono maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatai

Šių metų gegužės 24 d. Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro užsakymu buvo atlikti rajono maudyklų vandens tyrimai. Vandens bandiniai imti penkiuose rajono taškuose – Šakių miesto ežere, Lukšių ir Valiulių tvenkiniuose, bei Nemuno upėje ties Gelgaudiškiu ir Šešupės upėje ties Vinco Kudirkos Naumiesčiu. 
Įvertinus gautus maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatus, informuojama, kad visose tirtose maudyklose vandens kokybė atitiko Lietuvos higienos normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ tiek mikrobiologinius tiek fizikinius-cheminius ir biologinius reikalavimus. 

vanduo_1_tyrimas.png


Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro informacija


Atgal

Mūsų draugai