• 8 345 52 345
  • info@sakiaivsb.lt

Neinfekcinės ligos ir traumos

2010.02.10
Dažniausias nuodas – vaistai ir alkoholis

Marijampolės visuomenės sveikatos centro specialistai nuolat tiria apsinuodijimus. Išanalizavę 2009-ųjų metų apsinuodijimo atvejus Marijampolės apskrityje, nustatė, kad dažniausiai žmonės apsinuodija medikamentais (67 atvejai per 2009 metus) ir alkoholiu (36 atvejai). Iš viso 2009 metais registruoti 146 apsinuodijimai (palyginimui: 2006 m. – 91, 2007 m. – 209, 2008 m. – 154 atvejai).

Tenka konstatuoti, kad didžioji apsinuodijusiųjų dalis – vaikai. 2009 metais registruoti net 93 jų apsinuodijimo atvejai (Marijampolės sav. – 35 vaikai, Kalvarijos sav. – 10, Kazlų Rūdos sav. – 3, Šakių rajono sav. – 27, Vilkaviškio rajono sav. – 12).

Marijampolės sav. registruotas vienas suaugusiojo apsinuodijimo atvejis, Kalvarijoje neregistruota, Kazlų Rūdos sav. – 8 suaugusieji žmonės, Šakiuose – net 40, Vilkaviškio rajono savivaldybėje – 4, iš viso – 53 suaugusiųjų apsinuodijimo atvejai.

Vertinant apsinuodijimus pagal lyti, 2009 metais apsinuodijo daugiau vyrų (78), moterų – kiek mažiau (68). Moterys dažniau apsinuodija medikamentais (44 atvejai iš 68), vyrai – alkoholiu (27 atvejai iš 36).

Alkoholį ir medikamentus kartu vartojo ir dėl to apsinuodijo 9 apskrities gyventojai. Anglies monoksidu (smalkėmis), įvairiomis dujomis apsinuodijo 7 žmonės. 6 asmenys apsinuodijo buitinės chemijos produktais, tiek pat – graužikų nuodais. Kasmet pasitaiko keletas atvejų, kai apsinuodijama cheminėmis medžiagomis, techniniais preparatais, taigi ir praėjusiais metais registruoti 8 tokie apsinuodijimai. 2009 metais registruotas vaiko apsinuodijimas vitaminais (suvartotas didesnis nei leidžiama jų kiekis).

Paradoksas, kad daugiausia nelaimių (apsinuodijimų) įvyksta saugiausia vieta laikomoje vietoje – namuose ar jų aplinkoje. 2009-aisiais būtent namuose, namų aplinkoje apsinuodijo118 asmenų. Visuomeninėse įstaigose registruoti 4, darbo vietoje – 2 apsinuodijimai.

Didžioji 2009 m. apsinuodijimų dalis – apgalvoti apsinuodijimai (86 atvejai). Marijampolėje, turimais duomenimis, suicidinių tikslų turėjo 4 asmenys, Kalvarijoje, Kazlų Rūdoje – po vieną asmenį. Atsitiktinių apsinuodijimų – šešios dešimtys.

Ištirtų apsinuodijimų baigtis: 138 atvejais – visiškas pasveikimas, 7 atvejais – nustatyti liekamieji reiškiniai, 1 mirties atvejis.

Ką daryti apsinuodijus?

1. visais įmanomais būdais nutraukti nuodo patekimą į organizmą.

2. Jei nukentėjusysis nesąmoningas, būtina paguldyti jį ant šono. Jeigu jis vemia, tuomet svarbu pasirūpinti, kad neužspringtų.

3. Jei apsinuodijęs žmogus dar sąmoningas, duoti išgerti 1-2 litrus šilto vandens, kuris sukeltų jam vėmimą. Dėmesio! Vėmimo negalima sukelti tuomet, jei įtariama, kad žmogus apsinuodijo benzinu, žibalu, kitokiu kuru, išgėrė strichino, jį ištiko širdies priepuolis, prasidėjo traukuliai, jei apsinuodijo kūdikis, kuriam nesukakę šeši mėnesiai, jei moteriai yra trys paskutiniai nėštumo mėnesiai. Vėmimo negalima sukelti ir tuomet, jei įtariama, kad žmogus apsinuodijo rūgštimi arba šarmu. Tuomet jam reikia duoti išgerti 1-2 stiklines vandens.

4. Nedelsiant kviesti greitąją medicinos pagalbą.

Marijampolės visuomenės sveikatos centro informacija

(Ina Kavaliauskienė, Marijampolės visuomenės sveikatos centro Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vyr. specialistė)


Atgal

Mūsų draugai